TV 2 erfarer at regjeringen vil endre handlingsregelen fra fire til tre prosent.

Dette bekreftet statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Handlingsregelen sier noe om hvor mye penger som kan tas fra oljefondet hvert år.

– For å opprettholde kapitalen i fondet for de fremtidige generasjonene, så kan vi ikke gå så langt som man tenkte seg før. Vi har med vår regjering brukt akkurat tre prosent eller mindre, så det blir ikke en voldsomt stor endring. Men det langsiktige perspektivet er at fleksibiliteten er mindre, sier Erna Solberg til TV 2.

Fremtidig generasjoner

Nå vil altså regjeringen stramme inn bruken av oljepengene.

– Nå legger til rette for at vi kan leve av olje- og gassressurser våre i fremtidige generasjoner, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse med finansminister Siv Jensen (Frp).

Bakgrunnen for nedjusteringen er utsikter om lavere avkastning i internasjonale finansmarkeder, sier Solberg.

– Vi vil bygge videre på en forsvarlig forvaltning av landets store olje- og gassrikdom. Siden oljeeventyret startet på slutten av 60-tallet har vi forvaltet rikdommen på en god måte. Vi har vært heldige og dyktige. Nå styrker vi det rammeverket, mener Solberg.

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier kartet nå tilpasses et nytt terreng.

– Det gjør vi slik at vi kan fortsette og bygge Norge. Det handler om å sikre forvaltningen av fondet, slik at det fortsetter å legge på seg. Når fondet legger på seg får vi også muligheten til å bruke mer oljepenger i norsk økonomi i tiden som kommer, sier Jensen til TV 2.

Sentralbanksjefen skal torsdag holde sin årlige finanstale. Siv Jensen sier han ble orientert om at sakene skulle behandles av regjeringen torsdag – kun timer før sin tradisjonsrike tale.

Hvor stor andel av oljefondet som kan investeres i aksjer, har også vært et diskusjonstema.

I tillegg til endringer på handlingsregelen vil regjeringen derfor også foreslå for Stortinget å justere opp aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland fra 62,5 til 70 prosent.

Endringene vil bli lagt frem 31. mars i meldingen om Statens pensjonsfond og perspektivmeldingen.

SV: – På høy tid

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) sier han er positiv.

– Dette er på høy tid! Det er jo mest en symbolhandling, for bruken har ligger på et nivå rundt tre prosent i flere år, sier Valen til TV 2.

Han mener det er svært viktig at regjeringen har selvdisiplin i bruken av oljepengene.

– Sannheten er at det også med tre prosent brukes for mye oljepenger i norsk økonomi. Jeg syns ikke regjeringen har overbevist noe særlig, sier Valen.

Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann i Høyre mener det ikke er brukt for mye oljepenger av sittende regjering.

– Man har ligget på en godt tilpasset bruk. Det viktige er jo hva man bruker pengene til. Noe av hensikten er jo å jevne ut svingningene i fastlandsøkonomien. Når Snorre Valen kritiserer oss for å ha brukt for mye over tid så må han se hvordan tilstanden har vært i Norge. Oljeprisfallet og ledigheten, og det man har brukt pengene på, sier Flåtten.

Lavere inntekter

Da handlingsregelen ble lansert av Stoltenberg-regjeringen i 2001, var oljefondets forventede realavkastning på fire prosent, men de senere årene har realavkastningen vært lavere.

Solberg-regjeringen har i sine siste budsjetter brukt under tre prosent av oljefondets avkastning. Men oljepengebruken har likevel økt kraftig, blant annet på grunn av fondets voldsomme vekst.

– Fremover kan vi ikke vente at fondet vokser like raskt som til nå. Det vil bli lavere inntekter fra norsk sokkel, så vi kan ikke fortsette bruken på samme nivå. Olje- og fondsinntekter vil fortsatt være en veldig viktig inntektskilde for staten, sier Solberg.

Det offentlig oppnevnte Mork-utvalget anslo at avkastningen på oljefondet vil ligge på 2,3 prosent de neste 30 årene. Også Norges Bank anslår en avkastning på under 3 prosent.

– Det må vi ta innover oss. Derfor tilpasser vi nå kartet etter terrenget og foreslår å nedjustere anslaget på forventet realavkastning til 3 prosent, sier Jensen.

I august 2016 foreslo Krf og Venstre å endre fra fire til tre prosent.

NTB/TV 2