Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1.200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.

– Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.

De nye årsverkene og studieplassene kommer i tillegg til de 630 partiene allerede har vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.

Planen som ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i Oslo torsdag, beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet. Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.

Se hele listen over mulige flyttinger nederst i saken!

Vurderer å flytte Politihøgskolen

Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo.

Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.

– Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

– En vitamininnsprøytning for distrikts-Norge

Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.

– Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for distrikts-Norge. Gjennom framtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André Skjelstad.

I 2011 svarte seks av ti nordmenn at det burde bli færre statlige arbeidsplasser i Oslo.

Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

– Vi har tro på at det finnes gode kompetansemiljø rundt i landet, og vil bruke statlige arbeidsplasser for å styrke disse. Skal vi trygge velferden fremover, må vi bruke kloke hoder i hele landet, sier kommunalkomité leder Helge André Njåstad (Frp).

Se hele listen med arbeidsplasser som vurderes å flyttes helt eller delvis ut av Oslo:

Fornybar AS (OED):
Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer. (Nyetablering)

Språkrådet (KUD):
Foreløpig ingen informasjon om nye lokaliseringsalternativer.

Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD):
Flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo, hvor nå 618 av 850 årsverk er lokalisert. De tre nordligste fylkene eller Vestlandet vurderes som nye lokaliseringsalternativer.

Landbruksforvaltningen (LMD):
Flere oppgaver enn i dag skal løses utenfor Oslo. Nye lokaliseringsalternativer er ulike steder i landet, blant annet Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta.

Likestillings- og diskrimineringsnemda (BLD):
Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø vurderes som lokaliseringsalternativer.

Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED):
Skal utrede flytting fra sentralkontor i Oslo og ut til regionkontorene.

Fredskorpset (UD):
Trondheim, Stavanger eller Førde vurderes som lokaliseringsalternativer.

Miljøvennlige innkjøp (KMD):
Leikanger eller Gjøvik vurderes som lokaliseringsalternativer. (Nyetablering)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD):
Omorganisering vurderes. Foreløpig ingen informasjon om nye lokaliseringsalternativer.

Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD):
Vurderer flytting fra 2020. Foreløpig ingen informasjon om nye lokaliseringsalternativer.

Politihøgskolen (JD):
Foreløpig ingen informasjon om nye lokaliseringsalternativer. Det er per nå 260 årsverk og 670 studenter ved skolen.

Husbanken (KMD):
Omorganisering vurderes. Foreløpig ingen informasjon om nye lokaliseringsalternativer.