Bispedømmet gikk til søksmål fordi staten krevde tilbakebetaling av 40 millioner kroner som følge av medlemsrot. Oslo tingrett frifant staten og bestemte i tillegg at Oslo katolske bispedømme må betale 421.000 kroner i sakskostnader.

Ifølge Vårt Land har bispedømmet nå bestemt seg for å anke dommen til lagmannsretten. Anken sendes inn fredag, skriver avisen.

Etter at dommen i Oslo tingrett falt, uttalte administrativ leder i bispedømmet, Lisa Wade, at de var skuffet over dommen.

Ansatte i bispedømmet skal i perioden fra 2011 til 2014 brukt telefonkatalogen til å komme fram til personer med «katolsk-klingende navn».

Deretter innhentet de fødselsnummeret til disse personene og oppga dem som medlemmer i årlige søknader om statsstøtte.