Dommeren uttrykte det presist i dag: «Vi sitter litt rystet tilbake, selv om det ikke er så mye som overrasker oss lenger i denne saken».

Bakgrunnen er at Oslo-politiet brukte narkosmugleren Gjermund Cappelen som en ekspert på hasjimport i rapporten «Oslo 2022».

Arbeidet med rapporten ble startet i 2011 og den ble publisert i 2013. Analysen beskriver fremtidens kriminalitetsbilde i hovedstaden.

Det var politimannen Eirik Jensen som tok med Gjermund Cappelen til politiets lokaler i Oslo i mars 2012, introduserte ham for sine politi kolleger og ba ham fortelle om narkotikasmugling. Eirik jensen er en av de som var med på å lage rapporten.

Onsdag ble et referat fra møtet mellom politifolk og Gjermund Cappelen lest opp av aktor. Eirik Jensen har siden dag en i Oslo tingrett hardnakket hevdet at han ikke visste at Gjermund Cappelen var en storsmugler av hasj. I referatet fra møtet er Gjermund Cappelen omtalt som «Erik». Det er skrevet av prosjektlederen for rapporten. Han var også tilstede på møtet. Referatet, som er datert 14. mars 2012, starter slik:

«Erik har en karriere som omsetter av store mengder hasj fra Nederland til Norge. Han har vært leddet mellom produsenter og mottakere i Norge. Holdt på med sin virksomhet frem til cirka år 2000».

Deretter er det en hel A4 side med opplysninger fra «Erik», bedre kjent som Gjermund Cappelen. Han starter med å si at narkotikasmuglingen til Norge endret seg for 10-15 år siden. De norske bakmennene er borte og marokkanerne har tatt over hele leddet selv, fra produksjon til salg, forteller han til de tre politimennene som lytter og noterer.

Dette møtet i lokalene til politiet finner sted i mars 2012. I den samme måneden er Gjermund Cappelen tiltalt for å ha tatt inn 150 kg hasj til Norge. For det samme året er han tiltalt for innførsel på hele et tonn med narkotika. Antall kilo og eksakte datoer er ramset opp i tiltalen mot ham.

Og hva sier han så til politimennene som vil ha innspill til fremtidens kriminalitetsbilde?

«I dag kommer både kokain, pakistansk hasj og heroin til Marokko for videre smugling til Europa. Det er samarbeid mellom nettverk fra tidligere Jugoslavia, pakistanere og Marokko». Og Gjermund Cappelen fortsetter å fyre løs: «Tipset er å se på de personene som har mye penger i de etniske miljøene. Sjekk bransjene som restaurant, butikk og bil».

Etter dagens seanse i Oslo tingrett er det nok mange som ser frem til vitneforklaringene til de to andre politimennene som deltok på dette møtet med Gjermund Cappelen. Hvorfor og hvordan ble en av Norges største smuglere brukt som en narkotika-ekspert i Oslo politidistrikts første fremtidsanalyse? Hvem trodde de at han var? Eks-hasjbaron som nå drev med import av snus og klokker? Lurte de aldri på hvordan denne forretningsmannen fra Bærum visste så mye om kriminelle innvandrere i hovedstaden?

For prosjektgruppa lyttet tydeligvis til Gjermund Cappelen. Mens det ikke står et eneste ord om norske hasjnettverk er konklusjonen klar: «Mye tyder på at marrokanske narkotika organisasjoner styrt fra Nederland har overtatt store deler av hasjmarkedet i vår region», står det i rapporten.

I retten i dag innrømmet Gjermund Cappelen at han diktet, løy og satte fokus på «utlendingene» i sin samtale med politiet. Han ville avlede oppmerksomheten bort fra seg selv og sitt eget norske narkonettverk som hadde holdt på med smugling i 20 år.

Kanskje betimelig at politiet dobbeltsjekker de andre kriminelle kildene som ble brukt i trendrapporten?