Her spaserer den utviste kriminelle utlendingen fritt ut i Oslos gater

KrF minner regjeringen på at de ble enige i samarbeidsavtalen om at utviste og kriminelle utlendinger kan fengsles.

I mandagens utgave av «Åsted Norge» på TV 2 kunne seerne se hvordan to kriminelle og straffedømte utlendinger spaserte fritt ut i Oslos gater etter en politiaksjon.

Begge de to er varig utvist fra Norge, men fordi politiet ikke klarer å bevise hvilken identitet de har kan de heller ikke sendes ut av landet.

At de straffedømte og utviste personene kan spasere fritt, reagerer Kristelig Folkeparti sterkt på:

– Dersom de ikke klarer å få identiteten avklart sånn at man kan sende de ut, så mener jeg det er opplagt at man må bruke det lovverket som er, og rett og slett fengsle dem, sier justispolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

Ifølge Politiets utlendingsenhet er det rundt 90 straffede nordafrikanere i Norge selv om de egentlig er utvist.

I samarbeidsavtalen

Lovverket Ropstad viser til er utlendingslovens §106 som blant annet sier at en utlending kan pågripes og fengsles når vedkommende ikke samarbeider om å klarlegge sin egen identitet eller det er truffet vedtak om utvisning og vedtaket er endelig.

Da de fire borgerlige partiene underskrev samarbeidsavtalen på Stortinget 30. september ble til og med denne paragrafen tatt inn i avtaleteksten.

KrF mener derfor regjeringen har verktøyene de trenger for å fengsle kriminelle.

– Det er et paradoks at du har et Frp-styrt Justisdepartement som har vært så opptatt av disse sakene og likevel ikke bruker loven i større grad enn det de gjør, mener Ropstad.

Ikke så enkelt

Men i Justisdepartementet mener statssekretær Torkil Åmland (Frp) at de bruker lovverket de har disponibelt

– Der hvor det er grunnlag for fengsling og det har foregått straffbare ting så tar man også i bruk fengsling

– Men man gjør vel ikke det når så mange går fritt?

– Jo, man gjør det når man har grunnlag for det, og så er det en del vilkår knyttet til det når det er snakk om uavklart ID som politi og rettsapparat vurderer, sier Åmland.

Flere

Advokat John Christian Elden tror at flere av de 90 straffedømte og utviste nordafrikanerne politiet vet om kunne vært forhindret fra å gått fritt.

– Hvis man er dømt i en straffesak og man har et endelig utvisningsvedtak så er det en lovhjemmel i dag for å internere, i hvert fall for inntil 18 måneder.

– Forutsetningen er at politiet kan argumentere med at de har en mulighet for fremgang i saken, altså at de kan finne identiteten til vedkommende, sier Elden.