Norske boligpriser har femdoblet seg siden midten av 90-tallet, og mange har lett for å konkludere med at boligprisene har kommet på et høyt nivå, mener senioranalytiker i Nordea Joachim Bernhardsen.

Han mener boligprisene aldri har vært lavere, hvis man ser på utviklingen i inntekt og levekostnader.

Bruker mindre av inntekten

– Det er sant at boligprisene har skutt i været, og det er jo med et skråblikk at jeg sier at prisene aldri har vært lavere, men det er lett å bli litt fartsblind også, sier Bernhardsen.

Han eksemplifiserer med å sammenligne dagens og 90-tallets økonomi.

– I 1990 brukte en vanlig kjernefamilie 60 prosent av inntekten sin på vanlige levekostnader som mat og klær og så videre. I dag bruker vi 35 prosent av medianinntekten på de samme levekostnadene. Og inntekten har steget mye mer enn prisen på mat og klær og sånne ting, sier han.

Joachim Bernhardsen, senioranalytiker i Nordea. 
Joachim Bernhardsen, senioranalytiker i Nordea. 

Renteutfordring

Den historisk lave boligrenten spiller også en stor rolle i regnestykket.

– Ser man på landet som helhet og hva det koster å kjøpe en ny bolig i dag sammenlignet med 2013 da renten nesten var dobbelt så høy som i dag, så er faktisk ikke kostnaden så veldig endret. Men det henger jo sammen med at renten har gått ned og lønnsutviklingen har vært brukbar i den perioden.

Bernhardsen ser ikke regnestykket sitt i sammenheng med den såkalte boligboblen, men han presiserer at nordmenn er økonomisk utsatt på grunn av høye priser og lav rente.

– Vi skal vi ikke legge skjul på at vi har tatt opp mye gjeld og at det gjør oss mer sårbare for renteøkninger når den tid måtte komme.

– Alltid en risiko

Leder av samfunnsavdelingen i Huseiernes Landsforbund, Kristin Gyldenskog er enig med Bernhardsen i at det er billig å kjøpe bolig i Norge dersom man sammenligner over tid.

Kristin Gyldenskog, leder av samfunnsavdelingen hos Huseiernes Landsforbund.
Kristin Gyldenskog, leder av samfunnsavdelingen hos Huseiernes Landsforbund.

– Selv om boligprisene nasjonalt har økt mye de siste årene, har ikke prisene økt så mye relativt til disponibel inntekt i befolkningen. Når i tillegg befolkningen bruker mindre av inntekten på varer som mat, klær og husholdning blir det jo også mer igjen hver måned for en typisk familie som kan brukes til bolig, sier Gyldenskog.

Hvorvidt man bør ta opp maks lån og kjøpe bolig i dag, sier Gyldenskog avhenger av flere ting. Sikkerhet, mulighet for hjelp, arv i fremtiden, sikker arbeidsgiver og forholdet til en eventuell partner er faktorer hun sier må vurderes.

– Det innebærer alltid en risiko å ta på seg høy belåning i forhold til egen inntekt og formue. Det som er viktig å vurdere til for den enkelte er at boliglånet kan betjenes over tid uten for store inngripen i privatøkonomien, sier Gyldenskog.

Hva bør folk tenke på når de kjøper bolig i dag?

– Kjøp en bolig du trenger for deg og familien, ikke spekuler i videre rask oppgang i prisene. Skal du investere må du ha råd til å tape pengene.

SKJEV VEKST: Grafen til venstre viser utviklingen i inntekt og levekostnader, og grafen til høyre viser levekostnader som andel av inntekt. Foto: Statens institutt for samfunnsforskning (ISF) 
SKJEV VEKST: Grafen til venstre viser utviklingen i inntekt og levekostnader, og grafen til høyre viser levekostnader som andel av inntekt. Foto: Statens institutt for samfunnsforskning (ISF)