Denne uken er mange av verdens mektigste ledere samlet i Brussel, Bonn og München for å diskutere Nato, terrorisme, forholdet til Russland og forsvarspolitikk.

Spenning rundt forholdet til USA

Stoltenberg sier Nato skal endre organisasjonsstrukturen for å være best mulig rustet til å gjøre antiterrorarbeid og arbeid for å slå tilbake cyberterrorisme.

Generalsekretæren sier han har snakket med President Donald Trump på telefon to ganger.

– I begge samtalene har Trump vektlagt at de ytterlige 27 medlemslandene må ta mer av den økonomiske byrden i forsvarsalliansen, sier Stoltenberg.

Fem av 28 land lever opp til kravet

Kun fem av de 28 medlemslandene bruker minimumskravet på to prosent av BNP til forsvar på sine nasjonale budsjetter. Men Stoltenberg mener det er tegn til at flere land nærmer seg dette minstekravet.

– Når verden blir farligere, må man investere mer i vår sikkerhet, sier han. Dette er noe alle medlemsland er enig i, og den amerikanske presidenten er enig i dette, forsetter Stoltenberg.

Europeiske allierte og Canada økte forsvarsbudsjettene med 3,8 prosent i fjor.

– I 2015 stoppet vi kuttene for første gang etter mange år med kutt. I 2016 tok vi det første betydelige skrittet mot økt pengebruk, sier Stoltenberg.

Til sammen økte pengebruken med om lag 10 milliarder dollar. Det tilsvarer om lag 84 milliarder norske kroner.

– Denne økningen alene er mer enn Norges samlede forsvarsbudsjett, påpeker Stoltenberg.

Ifølge ham har pengebruken økt betydelig mer enn ventet.

– Det gjør en forskjell, men det er nå helt avgjørende at vi holder oppe presset, sier han.

Skal møte Lavrov

Han vektlegger også behovet for et åpent og godt forhold til Russland, og sier han skal møte den russiske utenriksministeren Lavrov senere denne uka.

– Med flere militærøvelser, og mer spenning i regionen, er det lett for at ting kan misforstås og eskalere ut av kontroll. Det er viktig å bevare forutsigbarhet, sier Stoltenberg.

Det knyttes stor spenning til dette første toppmøte mellom europeiske ledere og den nye Trump-administrasjonen. På vegne av Trump kommer utenriksminister Rex Tillerson, visepresident Mike Pence og forsvarsminister James Mattis.

Onsdag skal Nato-ledelsen møte Mattis for første gang.

– Vi skal sette oss ned og snakke om hva USA forventer av Nato, sier Stoltenberg.

Trump-kritiske

President Donald Trumps ministre må forvente et visst press fra europeiske ledere som i hovedsak er kritisk den den nye amerikanske administrasjonen. Den tyske forbundskansleren Angela Merkel, og den franske presidenten Francois Hollande har ikke spart på kruttet, og har advart mot Trumps utenrikspolitikk.

Noen punkter det knytter seg både uro og spenning til er:

  • Natosamarbeidet: Trump uttalte flere ganger under valgkampen at Nato er en avleggs organisasjon, og at USA tar for mye av kostnaden ved å holde den gående. I samtaler med den britiske statsministeren Theresa May lovet han imidlertid at USA var hundre prosent bak Nato og sine forpliktelser.
  • Proteksjonistisk handelspolitikk: President Donald Trump startet presidentperioden med å trekke USA ut av frihandelsavtaler og han ønsker å innføre høye tollmurer for å beskytte amerikanske arbeidsplasser. Det knytter seg spenning til hvilke handelsavtaler USA eventuelt ønsker å ha med EU og ikke minst Storbrtiannia som er på vei ut av EU.
  • Oppheving av sanksjoner mot Russland: Trump ønsker et nærere forhold til Russland og president Vladimir Putin. Han har uttrykt muligheten for å oppheve de økonomiske sanksjonene som ble innført mot landet etter invasjonen av Krimhalvøya. Forsvarsminister Mattis er på kollisjonskurs med sin egen sjef, og vil fortsatt ha sanksjonene, men det er usikkert hvordan utenriksministeren og visepresidenten stiller seg til saken.
  • Kampen mot terrorisme: Trump har signalisert at han vil ha mer fokus på terrorbekjempelse i Nato, og dette er også blant hovedtemaene på ministermøtet som starter i Brussel onsdag. I Nato er det uenighet om hvor smart det er å involvere seg mer i antiterrorarbeid som er av en helt annen karakter enn konkrete militære operasjoner.

Ukelange møter

Iløpet av uka skal både statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide møter kolleger og diskutere europeisk sikkerhet.

Mattis deltar på Natos ministermøte i Brussel onsdag og torsdag under ledelse av Jens Stoltenberg.

Torsdag kommer utenriksminister Rex Tillerson til Bonn for delta på G20-møtet, og fredag drar begge videre til München til den årlige sikkerhetskonferansen. Dit er også visepresident Mike Pence ventet.