I dag dominerer jentene på helse- og sosialfag, psykologi og medisin. Nå skal mennene inn i disse fagene. Når den nye likestillings- og diskrimineringsloven kommer til våren, åpnes det for at universiteter og høyskoler kan kvotere inn gutter.

Vi ønsker at menn skal kunne søke seg inn til kvinnedominerte yrker, men da må det og være mulighet for å kunne positivt særbehandle dem inn i de yrkene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) til TV 2.

Vil at menn skal få muligheten

Det er Kunnskapsdepartementet som skal avgjøre søknader om å kvotere inn gutter til for eksempel psykologistudier og lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet har nylig avslått søknad fra Universitetet i Oslo om guttekvoter, fordi dagens lov ikke åpner for positiv diskriminering av menn, skriver UiO på sine nettsider. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er positiv til en endring av loven:

Hvis et universitet for eksempel ser at vi har veldig skjev kjønnsbalanse, kan de spørre departementet om de kan få lov til å innføre kjønnspoeng, nå bare for kvinner. Men jeg mener den muligheten burde også være der for menn og studier hvor menn er grovt underrepresentert, sier han til TV 2.

Kunnskapsministeren har et sterkt ønske om flere menn inn i skolene.

I skolen vil vi gjerne ha flere menn inn, særlig for aller yngste barna. Hvis det er institusjoner som sier at de trenger dette i en periode for å få flere menn så er jeg, selv om jeg er skeptisk, positiv til det.