Det nye nordnorske flyselskapet FlyViking han annonsert at de allerede 15.mars vil starte ei rute mellom Tromsø og Hammerfest. Investor og tidligere Widerøe-kaptein Ola Giæver jr. åpnet for internettbooking etter at selskapet nylig fikk sine første godkjenninger. Men han kan ha invitert passasjerene til fest for tidlig.

Pilotene må dokumentere

Kommunikasjonsdirektør Frank Gøran Nordheim i Luftfartstilsynet begrunner det slik.

– Vi vil nødig være en festbrems, synes det er positivt med flere aktører i norsk luftfart og hadde glede av å gratulere FlyViking da de fikk overlevert sin lisens hos oss på tirsdag. Men vår jobb er å forsikre oss om at flysikkerheten til passasjerene er ivaretatt. FlyViking mangler to godkjenninger før de kan starte flyvninger på kortbanenettet, sier han.

– Dette er udramatisk, sier administrerende direktør Stein Terje Dahl i FlyViking til TV2. - Vi skal ha et møte om dette om kort tid, og vi regner med å ha de siste godkjenninger på plass kort tid etter dette.

Kan ikke garantere noe

- Det er korrekt at Luftfartstilsynet skal ha et møte med FlyViking om dette 6. mars, men vi kan ikke forskuttere noe som helst om når nødvendige godkjenninger vil være på plass. Det jeg kan si er at FlyViking må oppfylle kravene før de kan få nødvendige tillatelser, og at vi vil gjøre vårt for at dette skal gå raskest mulig. Men hvor lang tid dette vil ta er ikke mulig å fastslå nå. Det vil i stor grad avhenge av når FlyViking oppfyller vilkårene i regelverket. Luftfartstilsynet registrerer at FlyViking har startet sitt billettsalg fra mindre flyplasser, men vi har ikke gitt noen lovnad om at godkjenningene vil være klare til deres oppgitte datoer, sier Frank Gøran Nordheim.

To godkjenninger mangler

– Vi tar den kommersielle risiko ved å starte salg av billetter før alle godkjenninger er i orden, kommenterer FlyViking-direktøren.

Ifølge Luftfartstilsynet FlyViking mangler godkjenning for bratt innflyging, noe selskapets piloter må bevise at de behersker før de kan få tillatelse til landing og take off på småflyplassene. Det andre FlyViking mangler er en dispensasjon for å få lande sitt Dash 8-fly på korte rullebaner, tilsvarende det som også Widerøe trenger og har fått for sine operasjoner. - FlyViking må først oppfylle visse kriterier før de kan få en slik dispensasjon, avklarer Nordheim.

Widerøe senker prisene

Widerøe har tidligere ønsket sin tidligere pilot og eier velkommen som konkurrent, og etter at Giæver jr. annonserte 499 kroner som billigste billett på strekningen Tromsø-Hammerfest, har Widerøe tilpasset sine priser. I følge avisen Nordlys har minsteprisen på samme strekning gått ned fra 699 til 550 kroner. Det er også blitt flere billige billetter, skriver Nordlys. Antallet på Eco Low er økt fra fire til 11. Selskapet begrunner dette slik: - Innføring av økte avgifter, som passasjeravgiften med stor påvirkning på etterspørselen samt nedgang i oljerelatert trafikk har gjort at Widerøe har hatt stort fokus på å stimulere til økt trafikk på våre rutestrekninger i 2016, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Silje Brandvoll, i en epost til avisen iFinnmark.