Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I trusselvurderingen for 2017 som ble publisert onsdag sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at russisk spionasje har størst skadepotensial for Norge.

– Det som har endret seg er det sikkerhetspolitiske bildet og situasjonen mellom Russland og NATO-landene for eksempel, som gjør at vi er mer bekymret for russisk etterretning nå enn det vi har vært noen år tilbake i tid, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland til TV 2.

Ifølge Bjørnland etterretter de mot de deler av det norske samfunn hvor de har et informasjonsbehov.

– Det knytter seg først og fremst til vårt forsvar.

Les mer om PSTs trusselvurdering for 2017 her.

– Vil skremme befolkningen

I en e-post til TV 2 gir den russiske ambassaden i Oslo tydelig uttrykk for at de er svært skuffet og PSTs vurdering og fremstilling.

– Vi merker oss at norske spesialtjenester etter alt å dømme bryr seg mer om den mytiske «russiske trusselen» enn internasjonal terrorisme, skriver presseattaché ved ambassaden Maxim Gurov.

Han skriver videre at beskyldningene i rapporten er grunnløse, at de kun er et forsøk på å sette i gang en «heksejakt», skremme den norske befolkning, og vende den norske offentligheten mot Russland.

I e-posten vises det til NRKs avsløring om Russlands informasjonsoperasjon mot Norge og Nobelkomiteen. Gjennom et falskt brev, falske nyheter og en russisk etterretningsoffiser i Oslo skal Russland ifølge PST ha prøvd å påvirke Nobelkomiteen for å unngå at fredsprisen havnet i Ukraina.

I PSTs trusselvurdering heter det at fremmede makters etterretningstjenester har som mål å gjennomføre ulike former for påvirkningsoperasjoner: «Vi ser at etterretningstjenester spiller en rolle i planleggingen og utførelsen av påvirkningsoperasjoner ved å plante falske dokumenter, støtte nettrollaktivitet og bidra til falske nyhetsoppslag i andre land.»

– Tilbake til den kalde krigen

– Det vekker uro, at dette skjer på bakgrunn av uttalelser fra Norges politiske ledelse om viktigheten av dialog med Russland.

– Det er beklagelig at det fortsatt er noen som er svært uinteressert i at forholdet mellom Norge og Russland skal normaliseres, og at noen hardnakket streber etter å vende tilbake til forholdene som eksisterte under «den kalde krigen», heter det i e-posten.

Torsdag kunne TV 2 fortelle at Russland etter alt å dømme står bak et fiendtlig hacker-angrep rettet mot Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Arbeiderpartiets gruppeledelse har blitt varslet av PST om angrepet.

Angrepet mot Arbeiderpartiet sammenlignes med cyberangrepet som mange mener påvirket resultatet i det amerikanske presidentvalget. Arbeiderpartiet gruppeledelse har varslet partiets stortingsrepresentanter og bedt dem om å opptre varsomt med hva som skrives i e-poster og sendes via sms.