Dyreklinikken innrømmer svikt: Katten Mimmi måtte avlives etter rutinekontroll

DEN SISTE KLEMMEN: Matmor Heidi Toft gir katten Mimmi den siste klemmen før hun skulle avlives på sykehuset.
DEN SISTE KLEMMEN: Matmor Heidi Toft gir katten Mimmi den siste klemmen før hun skulle avlives på sykehuset. Foto: Privat
Dyreklinikken innrømmet svikt, men fikk ikke advarsel av Mattilsynet.

– Jeg synes det er ille at det ikke blir gitt en advarsel etter noe så alvorlig, sier Heidi Toft til TV 2.

Ti måneder etter at hun opplevde enhver dyreeiers mareritt, har Mattilsynet gitt Evidensia Lørenskog Dyreklinikk kraftig kritikk.

Det skriver Romerikes Blad, som først omtalte saken.

– Man skulle ikke tro at det var mulig å levere inn en frisk katt, og så dør hun etter en årlig rutinekontroll, sier Toft.

Etter en vaksine i forbindelse med den årlige rutinekontrollen fikk innekatten Mimmi en allergisk reaksjon med oppkast, diaré og pusteproblemer.

– Mimmi hadde en kjent vaksineallergi som klinikken visste om. Jeg minnet dem på det hvert år, men de sa aldri til meg at det var noe å bry seg om. Jeg visste derfor ikke at det kunne være så farlig. De byttet til en annen vaksine og mente det var greit. Men hun reagerte jo på den vaksinen også, sier Heidi Toft til TV 2.

I Mattilsynets rapport heter det at klinikken skulle hatt en dialog med eier om behovet for vaksinering av katten, og frarådet å vaksinere katten på nytt etter en kraftig allergisk reaksjon på vaksine ved samme klinikk i 2012.

Kastet opp blod

Toft fikk beskjed om at katten var stabil, og tok den 11 år gamle katten av rasen ragdoll med hjem. At Mimmi hadde blodig diaré, var ikke noe farlig, fikk hun beskjed om. Hvis katten fikk pusteproblemer, var det bare å kontakte Oslo Dyresykehus. Katten ble ikke undersøkt av ansvarlig veterinær før den ble sendt hjem.

Mimmi i klatrestativet før hendelsen som kostet henne livet.
Mimmi i klatrestativet før hendelsen som kostet henne livet. Foto: Privat

Så begynte Mimmi å kaste opp blod. Matmor Heidi tok henne til Oslo Dyresykehus, der veterinærene prøvde å redde livet til Mimmi. Men nyrene hadde sviktet, og katten måtte avlives ni dager etter rutinekontrollen.

I en 18 siders rapport fra Mattilsynet, som har gransket saken, får Evidensia Lørenskog Dyreklinikk kritikk på flere punkter:

  • Klinikken ga ikke dyreeier nødvendig informasjon om mulig risiko og bivirkninger forut for vaksineringen. Klinikken skulle hatt en dialog med eier om behovet for vaksinering av katten.
  • Dyreeier burde fått bedre informasjon om komplikasjonene som oppstod etter vaksineringen. Klinikken burde informert eier bedre etter at behandling var satt i gang, og sørget for en god journalføring av denne informasjonen.
  • Undersøkelse og overvåking underveis i behandlingen er ikke godt nok dokumentert i journalen. Det vurderes også som kritikkverdig at katten ikke ble undersøkt av veterinær før den ble utlevert til eier. Å angi i journalen at katten virket stabil ved hjemsendelse uten å basere dette på en klinisk undersøkelse fremsto ikke som faglig godt fundert.
  • Opplysninger om overvåking og oppfølging ble ikke notert og retting/redigering av journalen var gjort på en slik måte at den redigerte journalen ikke ga et riktig bilde av hele hendelsesforløpet uten at man gikk inn i endringsloggen. Disse manglene vurderes som kritikkverdig.
– Journalen skal i følge dyrehelseloven føres fortløpende. Her har vi sviket.
Klinikksjef Katarina Storli

I rapporten skriver Mattilsynet at troverdigheten i journalen svekkes av den ble ferdigskrevet først på kvelden neste dag. «Mattilsynets vurdering er at det som er fjernet og lagt til i den redigerte journalen, og som vises av endringsloggen, gir et annet og mer alvorlig bilde av hendelsesforløpet og kattens tilstand ved utlevering til eier enn det den redigerte journalen gjør.»

I Mattilsynets rapport gjengis hvilke opplysninger som ble funnet i endringsloggen – journalen som senere ble slettet. Dette ble skrevet av dyrepleieren etter at Mimmi ble sendt hjem:

Ni dager etter rutinekontrollen på dyreklinikken måtte Mimmi avlives.
Ni dager etter rutinekontrollen på dyreklinikken måtte Mimmi avlives. Foto: Privat

«XXX sier at de på Veso hadde sagt at denne vaksinen har samme innhold, men er erstatningen for den gamle vaksinen som ikke finnes lenger. Forklar gjerne for eieren igjen så hun ikke tror at vi har gitt en annen type som katten har reagert på. Ble en ganske «enkel» hjemsendelse da YYY ikke hadde tid til å snakke med henne eller meg. Hadde litt blodig slim i avføringen. Vasket og klippet litt bak. Kjentes ganske useriøst å levere ut katten på egenhånd, men hadde ikke noe valg. Ba henne ringe ODS (Oslo Dyresykehus) om pusten endret seg. Men sa at hun kan ha mer diaré når hun kommer hjem.»

– Beklager

Katarina Storli, klinikksjef ved Lørenskog Dyreklinikk, beklager hendelsen.

– Vi beklager på sterkeste mangelfull informasjon og har som følge av Mattilsynets kritikk gått igjennom våre rutiner for å unngå en slik situasjon i framtiden, sier hun til TV 2.

Hun innrømmer at en rutinesvikt førte til at loggføringen ikke ble gjort etter retningslinjene.

– Journalen skal i følge dyrehelseloven føres fortløpende. Her har vi sviket. Behandling og overvåking av katten ble prioritert den ettermiddagen, så ble journalen ferdig stilt dagen etter, sier hun.

– Overbehandling

– Jeg kan ikke huske å ha vært borti en lignende sak.
Farmakologiprofessor Nils Sørli

– Det er synd at Mattilsynet tillater endringer i journalen uten at det får formelle konsekvenser, bare kritikk. Dette var en overbehandling. Jeg kommer ikke til å gå til veterinær igjen med mindre dyret er sykt. Mimmi døde fordi hun ble sendt hjem. Klinikken forsøkte å skjule dette i ettertid, hevder Toft om opplysningene som har kommet frem i endringsloggen.

Farmakologiprofessor Nils Søli ved Veterinærhøgskolen har satt seg inn i saken, og mener at katten aldri skulle vært vaksinert. Han mener det dessuten er alvorlig at endringsloggen viser et alvorligere hendelsesforløp.

– Journalsystemet er jo ryggraden i all veterinærpraksis. Jeg kan ikke huske å ha vært borti en lignende sak. Det er veldig synd at det ikke gis en formell advarsel til de ansvarlige behandlerne. Når det ikke gjøres i denne saken, kan det nesten bli vanskelig for Mattilsynet å gi advarsel i andre saker, sier Søli til TV 2.

Mattilsynet selv svarer at de ikke har vurdert saken som alvorlig nok.

– To av vilkårene for å ilegge advarsel er der, dette har vært en belastning for dyreeier og skapt unødig lidelse for dyret, men Mattilsynet har gjort en totalvurdering av saken og kommet til at det ikke var riktig å gi advarsel i dette tilfellet. Klinikken tar selvkritikk og har endret sine rutiner. Lista ligger høyt for å gi en advarsel, som er en alvorlig reaksjon, og når vi sammenlikner med andre saker ser vi at denne ikke er alvorlig nok, sier Oddrun Espelund, seksjonssjef i Mattilsynet, til TV 2.

Hun legger også til at de verken før eller etter har fått noen bekymringmeldinger om den aktuelle klinikken.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook