VANSKELIG VALG: Skilsmissebarn synes ofte det er vanskelig å velge hvor de skal bo når mor og far går fra hverandre. FOTO: Illustrasjon, COLOURBOX
VANSKELIG VALG: Skilsmissebarn synes ofte det er vanskelig å velge hvor de skal bo når mor og far går fra hverandre. FOTO: Illustrasjon, COLOURBOX

NY svensk studie:

Skilsmissebarn som bor like mye hos mor og far, har det best

– Det er lett å tenke at det å ofte flytte på seg gir stort stressutslag, men nære relasjoner trumfer det meste, sier familiepsykolog.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter et samlivsbrudd er det mange faktorer som spiller inn når det skal avgjøres hvordan barnas nye hverdag blir.

I Norge har omtrent ett av fire foreldrepar som ikke lenger bor sammen, delt bosted for barna sine, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

50-50-løsning gir best helse

Forskere fra Karolinska instituttet i Sverige og Universitetet i Stockholm har analysert flere store svenske studier av skilsmissebarn og kommet frem til at barn med delt bosted har det best.

Både fysisk, psykisk og sosial helse hos barna er målt. Skilsmissebarn som har en 50-50-ordning har det best, barn som bor mest hos én av foreldrene har litt dårligere helse, og barn som bare bor hos mor eller far har mest problemer.

– Det er ikke overraskende at barn profitterer på å ha et nært forhold til begge foreldrene. Men for at en 50-50-fordeling skal fungere bra for barnet, bør foreldrene samarbeide godt, forteller Yvonne Severinsen, psykologspesialist og leder for Homansbyen familievernkontor i Oslo bufetat.

Mindre stresset av å bo to steder

Stress er en av faktorene forskerne har analysert, og de mener at barn som bor like mye hos mor og far er minst stresset. De har også et bedre sosialt liv og er mer fornøyd med fedrene sine.

Søvnproblemer viste seg også å øke i mangel på delt samvær. 18 prosent av jentene i en 50-50-bosituasjon hadde søvnvansker, sammenlignet med hele 26 prosent av jentene som bare bodde hos én av foreldrene. Guttene hadde generelt bedre trivsel – 17 prosent av guttene med bare ett bosted hadde søvnvansker.

– Det den svenske studien antyder er at det å ha en nær relasjon til begge foreldrene kan veie opp for stress knyttet til flytting frem og tilbake mellom to hjem, i alle fall for barn over 10 år. Det er lett å tenke at det å ofte flytte på seg gir stort stressutslag, men så lenge barnet har gode relasjoner til sine foreldrene og ordningen føles trygg og forutsigbar, så kan det tåle mange praktiske utfordringer. Gode nære relasjoner trumfer det meste.

Det fleste familier som oppsøker Homansbyen familievernkontor i Oslo ønsker å få hjelp til å samarbeide godt etter en skilsmisse. Hvis problemene er løsbare, og det ikke er en åpenbar grunn til at barnet bør bo hos den ene parten, så vil Severinsen anbefale delt bosted.

– Men å si at en 50-50-ordning er den rette løsningen for alle familier, er farlig, for slik er det ikke.

Kan velge delt bosted for ikke å såre foreldrene

Hun forteller at mange barn føler et ansvar for å passe på foreldrene sine etter et brudd.

– Barn er utrolig lojale ovenfor foreldrene sine og kan føle ansvar for at mor og far har det bra. Fordelingen av tid med foreldrene kan forveksles som et mål på kjærlighet. Barn kan derfor undertrykke følelsene og behovene sine for ikke å skuffe mor eller far.

Severinsen mener det er viktig å la barnets ønsker bli hørt, men aldri la barnet ta ansvar for bostedsbeslutningen.

– Hvis du spør et barn hva han eller hun helst vil, så svarer nok de fleste at de vil at foreldrene skal bo sammen. Dernest svarer de at de vil at foreldrene skal være venner, uavhengig av bosted. Hvis vennlighet ikke er mulig og konfliktnivået forblir svært høyt mellom foreldrene, så kan det være bedre for barnet å bo mer hos én av dem.

– Ikke alltid best hos mor

I 2014 publiserte SSB en rapport kalt «Hos mor, hos far eller delt bosted?» basert på intervjuer av foreldre som har skilt lag. Den viser at det er mest stabilt for barna å bo hos mor etter et samlivsbrudd.

Men psykologspesialisten mener det ikke er synonymt med at barnet har det best hos mor, og at det er en gammeldags tenkningen som er i ferd med å dø ut.

– Det begynner å bli en foreldet tenkning at barnet har det best hos mor. Samfunnet vårt består av flere aktive og engasjerte fedre enn tidligere, og for dem er det helt naturlig å ha halvparten av omsorgen for barnet etter en skilsmisse. To aktive og engasjerte foreldre er uten tvil et godt for barnet, også etter brudd, forteller Severinsen, og legger til:

– Godt samarbeid og forutsigbarhet i bosituasjon er nøkkelord her. Uavhengig om barnet bor hos mor, far eller hos begge.

Den svenske studien ble først omtalt av Forskning.no.