Dette tallet på arbeidsledighet i Norge har du aldri sett før

TV 2 har forsøkt å finne ut hvor mange som er arbeidsledige her i landet. Vi fant 223.165. Det tilsvarer en arbeidsledighet på 7,8 prosent.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge har vi tre ulike tall som viser hvor mange som er arbeidsledige. Ifølge NAV var det i desember registrert 2,8 prosent helt ledige arbeidssøkere. Det utgjør 78.556 personer.

Summen av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak, var ifølge NAV på 3,6 prosent.

I tillegg publiserer SSB sine tall. Den siste målingen viser en ledighet på 4,9 prosent.

88.000 arbeidssøkere faller ut

Vi har vært i kontakt med 550 mennesker som alle står utenfor arbeidslivet i Norge, men til tross for at de søker jobber, får ikke alle være med i de offisielle ledighetsstatistikkene.

Vi har også reist Norge rundt og truffet mange mennesker som ikke forstår hvorfor de ikke er ansett som arbeidsledige i statistikken.

Søndag fortalte TV 2 at 88.000 av de 143.000 mottakerne av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Norge får beskjed om at de er arbeidssøkere når de logger inn på sine sider på NAV. Likevel tas de ikke med i statistikken.

En av dem er Marius Vigre fra Nærbø. Han gikk gjennom en slankeoperasjon for to år siden, men både han og legen mener at nå er klar til å gå ut i jobb. Vigre anslår at han har søkt over 100 jobber.

SØKER ARBEID: Marius Vigre fra Nærbø i Rogaland. 
SØKER ARBEID: Marius Vigre fra Nærbø i Rogaland. 

– Hvor mange som meg finnes der ute?

Derfor blir han overrasket når TV 2 gjør han oppmerksom på at han ikke er en del av ledighetsstatistikken.

– Det er helt bak mål. Da lurer jeg på hvor mange skjulte tall som egentlig i finnes i NAV. Hvor mange som meg er det der ute, spør han.

Ifølge NAV blir ikke disse 88.000 mottakerne av AAP inkludert i statistikken fordi de følger internasjonale kriterier når de utformer statistikk, blant annet at man må være klar til å begynne i jobb raskt.

En annen gruppe er arbeidssøkere som tar en midlertidig jobb. De kan arbeide inntil 50 prosent av det de gjorde i sin tidligere jobb. Jobber de en halvtime eller mer i løpet av 14 dager, er de ikke lenger helt ledige, men delvis ledige. 35.672 arbeidssøkere er i denne kategorien.

Lønner seg å takke nei til jobb

En av disse er arbeidsledige Jan Arild Oset. Han fikk en deltidsjobb på Kiwi, men jobber han mer enn 10 timer i måneden, mister han dagpengene. Ofte lønner det seg å takke nei til jobb og heller sitte hjemme i sofaen.

– Jeg vil gjerne ut i jobb. Nå taper jeg penger på å jobbe i forhold til å gå på dagpenger, fortalte han til TV 2 i november.

ØNSKER SEG JOBB: Jan Arild Oset fra Jevnaker ønsker seg en fast jobb. 
ØNSKER SEG JOBB: Jan Arild Oset fra Jevnaker ønsker seg en fast jobb. 

I tillegg går 19.950 arbeidssøkere på et arbeidsmarkedstiltak. Disse er medregnet i NAVs bruttoledighet på 3,6 prosent, men de er ikke definert helt ledige.

En av dem er Hanne Birgitte Berg. Hun deltar på noe som heter Pøbelprosjektet i Lillestrøm. Dette er et tiltak for å hjelpe unge mennesker ut i arbeid. De lærer blant annet å skrive CV.

– Det er greit nok at vi har et tiltak å gå til, men vi er arbeidsledige. Vi har jo ikke jobb, sier Berg.

SØKER JOBBER: Hanne Birgitte Berg fra Akershus. 
SØKER JOBBER: Hanne Birgitte Berg fra Akershus. 

Mange faller utenfor

Tatjana Strømme fra Oslo er arbeidssøker og anser seg selv som arbeidsledig. Hun mottar dagpenger fra NAV samtidig som hun forsøker å starte sin egen bedrift. 211 nordmenn er på denne egenetablerer-ordningen.

Dermed havner de i samme kategori som Hanne Birgitte Berg – som en arbeidssøker som går på tiltak.

I Kristiansand møtte vi Geir André Strømsvold. Da han mistet ingeniørjobben, valgte han å ta nettstudier. Selv om han mistet rett til dagpenger har han valgt å stå registrert som arbeidssøker hos NAV. Dermed havner han i kategorien «andre arbeidssøkere», som ikke inkluderes i statistikken.

Totalt har vi funnet 223.165 arbeidssøkere. Det utgjør en arbeidsledighet på 7,8 prosent.

– Tallet er enda høyere

TV 2 har vist regnestykket til Knut Røed og Simen Markussen. De jobber ved Frischsenteret og er ansett for å være to av Norges fremste forskere på arbeidsmarkedsøkonomi.

– Er 7,8 prosent et realistisk tall?

– Ja, i den betydning at det er såpass mange som ønsker å komme tilbake i arbeid. Hvis vi definerer arbeidsledighet vidt som er uttrykk for alle som egentlig ønsker å være med i arbeidslivet og ha en jobb, så tror jeg til og med at tallet på 7,8 prosent er for lavt, sier Røed.

– Jeg tror vi har et system som for ofte plasserer folk til å ha helseproblem når deres primære problem er at de ikke har en jobb. Da blir man ofte plassert i arbeidsavklaringspenger, og da kommer man ikke med i ledighetsstatistikken, sier Markussen.

Hauglie: – Det er for mange

Arbeidsminister Anniken Hauglie har blitt konfrontert med våre beregninger.

– Hva synes du om tallet?

– Det er altfor høyt. Det er for mange i Norge i dag som er i arbeidsfør alder, men som står utenfor jobb. Mange kan ikke jobbe hundre prosent, men vi tror at mange kunne ha jobbet noe, og derfor ønsker vi også tettere oppfølging, sier hun.

I den siste pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet fremgår det at den registrerte ledigheten er på 2,8 prosent og at det i tillegg deltok 19.950 arbeidssøkere på tiltak.

– Det er tallet på de som kommer og registrerer seg hos NAV, blant annet for å få dagpenger. I tillegg er det mange som mottar helserelaterte ytelser fordi de har medisinske diagnoser. Dem er det altfor mange av, og det er en oppgave for oss å redusere det tallet, sier Hauglie.