Anne (27) og over 88.000 andre arbeidssøkere blir tatt ut når NAV lager ledighetsstatistikken

88.435 personer, som alle får beskjed om at de er arbeidssøkere, blir ikke med ledighetsstatistikken. – Vi forsøker ikke å lure noen, sier NAV.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har det siste halve året fulgt 550 arbeidsledige over hele landet. De forteller om et tøft arbeidsmarked.

I oktober møtte vi Anne Nilsen (27) for første gang. Hun har i ett år trodd at hun var en helt normal arbeidssøker hos NAV, men det er hun ikke. Nilsen og 88.434 personer, som alle får beskjed av NAV om at de er arbeidssøkere, blir ikke tatt med når NAV presenterer sin månedlige ledighetsstatistikk.

NAV sin statistikk blir omtalt som det mest presise målet på utviklingen i arbeidsmarkedet her i landet. Den skal vise hvor mange som ved utgangen av hver måned er registrert som arbeidssøkere.

Søker jobber hver uke

Bare denne uken har Anne Nilsen søkt 10 jobber, forteller hun til TV 2. For et drøyt år siden var hun i jobb, men en skade i ryggen gjorde at hun falt ut av arbeidslivet.

Fordi hun var sykemeldt da hun mistet jobben, havnet Nilsen på en ordning som heter arbeidsavklaringspenger. Hver 14. dag sender hun et elektronisk meldekort til NAV. Med det signaliserer 27-åringen at hun fortsatt ønsker å være registrert.

På NAV-sidene sine får Anne Nilsen og 88.434 andre mottakere av arbeidsavklaringspenger følgende beskjed:

Tre statistikker viser ledigheten i Norge

  • Både NAV og SSB lager statistikk over antallet arbeidsledige i Norge.
  • Ifølge NAV var det i desember registrert 2,8 prosent helt ledige arbeidssøkere.
  • Summer av helt ledige arbeidssøkere og arbeidssøkere på tiltak, var ifølge NAV på 3,6 prosent.
  • I tillegg publiserer SSB sine tall. Den siste målingen viser en ledighet på 4,9 prosent.

«Du er registrert som arbeidssøker. Du er mottaker av arbeidsavklaringspenger».

88.435 blir ikke med

Men når den offisielle ledighetsstatistikken til NAV lages, endres statusen til Anne Nilsen og 88.434 andre mottakere av arbeidsavklaringspenger. Endringen skjer i NAVs interne datasystem. De går fra å ha status som «arbeidssøker» til å få status «nedsatt arbeidsevne».

Dermed blir 88.435 personer, som alle blir kalt for arbeidssøkere av NAV, ikke tatt med når den offisielle ledighetsstatistikken skal lages.

Når TV 2 forteller dette til Anne Nilsen, blir hun sint og lei seg.

– Men jeg er dessverre ikke overrasket. Man føler jo at de pynter på tallene, sier hun.

– Har spesielle kriterier

Vi har bedt kunnskapsdirektøren i NAV og hans stab forklare hvorfor over 88.000 personer, som får beskjed om at de er arbeidssøkere, ikke blir tatt med i statistikken over arbeidssøkere.

– En person som mottar arbeidsavklaringspenger er en person som har nedsatt arbeidsevne og som står et stykke utenfor arbeidsmarkedet. Men en del av dem vil også være i bevegelse mot arbeidsmarkedet, forklarer Yngvar Åsholt.

– Men likevel tas de ikke med i statistikken?

– De tas ikke med i den offisielle ledighetsstatistikken som måler utviklingen i registrert ledighet fordi der følger vi spesielle kriterier for å måle ledigheten over tid, sier Åsholt.

– Skjuler dere ikke da arbeidsledige i statistikken?

– Nei. Vi gjør ikke det. Vi må evne å kommunisere disse ulike størrelsene på ulike måter. Når vi ser på utviklingen i ledighet over tid, er NAVs ledighetsstatistikk et veldig godt egnet mål på det.

NAV: – Vi lurer ingen

Kunnskapsdirektøren sier at man må se på flere statistikker enn ledighetsstatistikken til NAV for å få et riktig totalbilde av situasjonen.

– LURER INGEN: Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, sier at de forsøker å lage verktøy som hjelper brukerne.
– LURER INGEN: Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, sier at de forsøker å lage verktøy som hjelper brukerne.

– Når vi skal se på situasjonen i arbeidsmarkedet og hvor mange som ønsker arbeid og som er den av den potensielle arbeidskraftreserven, må vi se bredere på dette, sier Åsholt.

I tillegg sier han:

– Det har ikke vært vår intensjon å lure noen som helst. Vi forsøker å lage verktøy som er hensiktsmessige og som på best mulig måte kan hjelpe våre brukere tilbake i arbeid, sier Åsholt.

Anne Nilsen stilte opp for å gi arbeidsledige et ansikt. Det gjør henne opprørt at NAV ikke vil anerkjenne henne og mange andre arbeidssøkere.

– Jeg blir veldig lei meg. Unnskyld at jeg bruket et sånt ord, men jeg blir jævlig skuffet, sier hun.