Bildet viser en mammografiundersøkelse utført av radiograf Mari Løvstad (t.h.).
Foto: Lise Åserud / SCANPIX
Bildet viser en mammografiundersøkelse utført av radiograf Mari Løvstad (t.h.). Foto: Lise Åserud / SCANPIX

– Derfor blir 2017 et utrolig viktig år for kvinner med brystkreft

En ny kreftmedisin som gir brystkreftpasienter opp til to års lenger levetid, er tilgjengelig i Norge.

I 2015 ble en studie av kreftmedisinen palbociclib (Ibrance) stoppet fordi resultatene var så gode at det ikke var forsvarlig å fortsette og gi noen av studiedeltakerne placebo-medisin.

Nå er medisinen godkjent av Statens legemiddelverk og blir tilgjengelig for kvinner med hormonfølsom brystkreft med spredning.

– Det er ikke uvanlig at man stopper studier som entydig viser svært god medikamenteffekt, men med en så alvorlig diagnose var det viktig å kunne gi alle pasientene mulighet til aktiv behandling, forteller Hans Petter Eikesdal, overlege ved kreftavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.

Brystkreft er den vanligste kreft sykdommen blant kvinner, og i 2015 fikk 3415 norske kvinner diagnosen. Av kvinner som opplever brystkreft med spredning, har mellom 60 og 80 prosent såkalt hormonfølsom brystkreft.

To år lenger levetid

I dag får alle disse kvinnene en standardbehandling med en hormonmedisin som bremser sykdomforløpet. Men over tid blir kreftcellene motstandsdyktige og hormonmedisinen mister effekten. Ved å bruke den nylig godkjente medisinen palbociclib i kombinasjon med standardbehandlingen, viser studier at det tar hele 24,8 måneder før kreftcellene blir resistente.

Det betyr at mange kvinner kan leve uten særlige bivirkninger i opptil to år før de må begynne på cellegift.

– Dette er en svært alvorlig diagnose, så det betyr selvsagt mye for livskvaliteten at kvinnene kan utsette cellegiftbehandlingen og påkjenningen den medfører. Som lege er det godt å kunne gi pasientene mine et behandlingstilbud med minimale bivirkninger, sier Eikesdal.

Han er én av flere norske leger som har tatt i bruk den nye medisinen allerede før den ble godkjent – fordi studiene viste så gode resultater at han fikk fritak til å behandle pasientene sine med den.

Omlag 70 norske kvinner har fått behandlingen gjennom fritak, men nå er godkjenningen på plass og alle kvinner i pasientgruppen får tilgang.

Medisinen er imidlertid ikke på blå resept.

Krymper kreftsvulster

Eikesdal leder også en klinisk studie på Haukeland hvor han ser om medisinen palbociclib kan bidra til at kreftsvulstene i brystet krymper – som øker sjansene for en vellykket operasjon.

– Det viser seg foreløpig at palbociclib sammen med hormonblokkerende behandling har en svært god krympende effekt på brystkreftsvulstene. Det er rundt 45 kvinner fra Haukeland med i studien som vil vare i tre år fremover, sier Eikesdal.

– Viktig med priskonkurranse

TV 2 har tidligere skrevet om en tilsvarende medisin under utprøving, kalt ribociclib. Den testes også i kombinasjon med dagens standardhormonmedisin og er ment for samme pasientgruppe – med svært lovende resultater.

Erik Wist, professor og tidligere overlege og fagleder ved brystkreftseksjonen på Oslo Universitetssykehus, mener det er viktig for kreftforskningen at det utvikles flere medisiner av samme type.

– Palbociclib, som har fått markedsføringstillatelse i Norge, og ribociclib som vurderes for hastegodkjenning i USA og Europa, har tilnærmet identisk effekt. Den første er bare tidligere ute med testing og godkjenning, sier han og legger til:

– Hvis lite skiller medikamentene på effekt og bivirkninger, vil det måtte konkurranse på pris. Det er gunstig.

– Så hvis begge medikamentene var tilgjengelige, hvilken ville du brukt på pasientene dine?

– Den billigste.

Slipper å være prøvekaniner

Wist mener det kommende året vil bety mye for mange pasienter.

– 2017 vil bli et utrolig viktig år for kvinner med brystkreft med spredning, nettopp fordi det er flere medikamenter under utvikling og som venter på godkjenning. Frem til nå har noen norske kvinner vært heldige som har fått delta i studier, men etterhvert kan alle trengende få tilgang på den beste hormonbehandling, sier han.