STÅR SAMMEN: Erna Solberg har ingen planer om å gripe inn i saken der Mahud Adib Mahamud som er fratatt sitt norske statsborgerskap. Her sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.
STÅR SAMMEN: Erna Solberg har ingen planer om å gripe inn i saken der Mahud Adib Mahamud som er fratatt sitt norske statsborgerskap. Her sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Foto: NTB Scanpix

Derfor griper ikke Erna Solberg inn i Mahad-saken

Erna Solberg forsvarer at regjeringen prioriterer å gå gjennom gamle saker for å avdekke om personer har gitt falske opplysninger til norske myndigheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fredag fortalte TV 2 historien om den 30 år gamle bioingeniøren Mahad Adib Mahamud.

Som 14-åring kom han alene til Norge. Mahad har dokumenter som viser at han er fra Somalia, men UDI mener at han kommer fra nabolandet Djibouti. Det benekter djiboutiske myndigheter, som ikke vil godta at han sendes dit.

Dermed må han leve som statsløs i Norge – uten noen rettigheter. Han kan ikke gå til legen når han blir syk og han mister personnummeret sitt.

OPPDATERING: UDI opplyser søndag at det i 2015 ble fattet vedtak om tilbakekall av statsborgerskap samt varig utvisning fra Norge.

– Vedtaket ble påklaget til Utlendingsnemnda, som fattet endelig vedtak i april 2016. Saken kom til UDI etter at den først var etterforsket av politiet. I tillegg til politietterforskning har saken vært grundig behandlet av både UDI og UNE. Vedtaket i saken bygger på omfattende dokumentasjon, skriver UDI på sine nettsider.

LES OGSÅ: Jusprofessor mener at vedtaket er ugyldig.

– Forstår at folk reagerer

Mahads historie har skapt et voldsomt engasjement og over 23.000 personer har skrever under på en underskriftskampanje med tittelen «La Mahad beholde statsborgerskapet».

Sylvi Listhaug har ikke ønsket å la seg intervjue om saken, men har skrevet et blogginnlegg der hun understreker at hun ikke har hatt noe å gjøre med denne enkeltsaken. Hun sier samtidig at hun ikke vil ha et regelverk som gjør forskjell på ressurssterke og ressurssvake personer.

Søndag ettermiddag tok sjefen hennes, statsminister Erna Solberg, bladet fra munnen i et intervju med TV 2.

– Jeg skjønner at det er et voldsomt engasjement rundt saken. Min, og alle andres statsråders utfordring, er at vi ikke kan kommentere enkeltbeslutninger i forvaltningen. Det vil bli oppfattet som en form for kommentar og instruksjon, og det er forbudt, sier Solberg til TV 2.

Får beholde 200 stillinger

TV 2 har tidligere fortalt at har UDI får beholde de rundt 200 stillingene de fikk under asylkrisen, med klare føringer fra Sylvi Listhaug om at de skal gå gjennom gamle saker for å avdekke personer som løy om sin identitet da de søkte asyl.

– Du vil ikke kommentere enkeltsaker, men denne enkeltsaken er et resultat av din regjerings villede politikk?

– Den er et resultat av loven om statsborgerskap som ble vedtatt av et bredt stortingsflertall for 12 år siden. Den sier at man kan ta tilbake statsborgerskap hvis personen bevisst løy da vedkommende kom til Norge, sier Solberg.

– Men så sier Sylvi Listhaug at UDI nå skal prioritere denne typen saker?

– Ja, de skal prioritere å følge opp lovvedtaket.

Forsvarer praksisen

På sosiale medier er det mange som spør seg om hvorfor norske myndigheter prioriterer å bruke tid og penger på å ta statsborgerskapet fra en person som har en god jobb og som er en ressurs i det norske samfunnet.

– Av alle gode formål du kan bruke skattebetalernes penger på, hvorfor velger du akkurat dette?

– Det er jo slik at mange regjeringer har sendt ut personer eller fratatt dem statsborgerskapet fordi de har oppgitt uriktige opplysninger. Det er en kontinuerlig oppgave som UDI alltid jobber med, svarer statsministeren.

– Men hvorfor mener din regjering at det er viktig å prioritere dette?

– Identitetsavklaring har prioritet fordi vi skal vite hvem som er i landet og hva deres bakgrunn er. Loven har ligger fast, og det har den gjort i 12 år, sier Solberg.

Erna: – Et førende spørsmål!

– Men synes du det er en god prioritering?

– Jeg mener det er riktig at vi sørger for å vite hvem som er i landet. Denne typen saker ser vi ofte, og jeg vil understreke at sakene kan se litt annerledes ut når de havner i retten og alle sider blir belyst, sier Solberg før hun gjentar at hun ikke kan kommentere enkeltsaker.

Mahads sak skal prøves i retten i februar.

– Kan du komme på noe annet som det hadde vært lurere å bruke ressurser på?

– Jeg synes det er et veldig førende spørsmål.

Griper ikke inn

– Men dere prioriterer jo dette?

– Hvis UDI sitter på informasjon om at noen bryter eller har brutt norsk lov, skal de følge det opp. Å følge norsk lov er viktig.

En som har skrevet under på underskriftskampanjen som tar til orde for å la Mahad beholde statsborgerskapet skriver følgende: «Erna Solberg, som ikke stopper dette, har mistet all tiltro og respekt hos meg».

– Hva vil du si til det?

– At jeg ikke kan stoppe en enkeltsak fordi det ikke er innenfor min myndighet.