Barack Obamas åtte år:  Bestått eller stryk?

Obamas suksesser og fiaskoer på 14 viktige punkter. Her er våre eksperters dom.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Barack Obama har sine siste dager som president i USA. I Europa blir han ansett som en populær president, men om man ser pragmatisk på hva han har oppnådd. Får han bestått eller stryk?

Fire av våre USA-eksperter har gjort en kvalifisert vurdering av hva Obama faktisk har fått til på 14 viktige punkter.

Våre USA.eksperter Thor Steinhovden, rådgiver i Tankesmien Agenda, Hilmar Mjelde, statsviter fra Universitetet i Bergen, Are Tågvold Flaten og Vårin Alme fra amerikanskpolitikk.no, har gått gjennom punkt for punkt og gitt sin vurdering: Godkjent eller Ikke godkjent.

Økonomi - godkjent eller ikke godkjent?

Obama ble innsatt som USAs 44. president januar 2009. Den amerikanske økonomien var da inne i den største krisen siden 30-tallet. Obama vant valget på en bølge av optimisme og håp om at han skulle være USAs redningsmann, men situasjonen forverret seg utover hans første år som president.

Den ferske presidenten tok flere grep for å stimulere økonomien og regulere finanssektoren, og til slutt, sakte - men sikkert, snudde det. Aksjemarkedene nådde nye høyder, boligmarkedet bedret seg og arbeidsledigheten var den laveste på ti år. På tross av dette sliter mange amerikanere fortsatt. Lønnsuviklingen står nesten stille, ulikehetene øker, og usikkerheten er stor.

Våre eksperters dom: HELLER MOT GODKJENT

Ekspertene våre tar høyde for kortsiktige indikatorer og langsiktige trender, men havner på at Barack Obamas økonomiske politikk får godkjent.

– Obama tok umiddelbare grep for å få økonomien på beina igjen. Når det er sagt har amerikanske presidenter begrenset innflytelse på økonomien. Kongress og sentralbank har en hånd med på rattet, og mye av den økonomiske aktiviteten skjer utenfor presidentens rekkevidde, sier Mjelde.

Obamacare - godkjent eller ikke godkjent?

Obama gikk til valg på å få til en omfattende helsereform. Da Obama tok over var femti millioner mennesker uten helseforsikring i USA. Mange av dem var bare en diagnose unna økonomisk ruin.

Det var ikke lett, men i 2010 fikk Obama gjennom helsereformen som fikk kallenavnet Obamacare. Reformen forplikter alle til å ha helseforsikring, hvis ikke må de betale straffeskatt. De fleste bedrifter må sørge for forsikring til sine ansatte, og forsikringsselskapene kan ikke lenger utestenge mennesker med sykdomshistorikk.

Ekspertenes samlede vurdering av Obama

Økonomi: Stort sett godkjent
Obamacare: Godkjent
Immigrasjon: Delvis godkjent (uenighet)
Våpenlover: Ikke godkjent
Irak: heller mot ikke godkjent (uenighet)
Afghanistan: Delvis godkjent (uenighet)
Syria: Ikke godkjent
Israel/Palestina: Ikke godkjent
Russland: Heller mot ikke godkjent (3 mot 1)
Guantanamo: Delvis godkjent (2 mot 1)
Bin Laden: Godkjent
Cuba: Godkjent
Klima: Godkjent
Iran: Godkjent

Reformen har sine mangler, og selv om støtten i folket er styrket, så er fremdeles rundt 50% av amerikanerne mot den. Mange mener forsikringen koster for mye. Allikevel har 20 millioner amerikanere blitt forsikret som følge av obamacare, og bare det å få gjennomført en slik reform er en bragd flere presidenter har forsøkt før ham, og feilet.

GODKJENT

Alle ekspertene våre er imponert over at Obama har klart å få gjennom denne reformen, selv om det er flere problemer med den.

– Helsereformen har ikke vært en udelt suksess, men gitt gunstige politiske omgivelser klarte Obama å oppnå noe demokratiske presidenter har etterstrebet siden 1930-tallet, sier Mjelde.

Immigrasjon - godkjent eller ikke godkjent?

Obama har flere ganger forsøkt å få til en immigrasjonsreform som skulle sikre USAs elleve millioner papirløse innvandrere en vei mot statsborgerskap. Men alle forsøkene har strandet i kongressen. Obama har ustedt såkalte presidentfullmakter som sikrer at mange yngre papirløse har fått midlertidig opphold.

DELVIS GODKJENT

Ekspertene våre er litt enige i vurderingen av immigrasjonspolitikken til Obama. Han har feilet i forsøket på en reform, men har brukt politisk makt og ressurser på å løse situasjonen for enkelte sårbare grupper.

– Han har gjort det eneste som var politisk realistisk for ham å gjøre her: Han kunne prioritert andre saker, men han har brukt politisk kapital på dette. Vi kan ikke overvurdere betydningen dette har hatt for de menneskene han har beskyttet gjennom disse grepene, sier Mjelde.

Mjelde påpeker at det er fort gjort for Kongressen å reversere eller modifisere presidentordrene til Obama. De kan gjre lovvedtak, dobstolen kan ivalidere dem, eller Donald Trump kan reversere slike ordre.

ELDET: Barack Obama har fått mange grå hår i årene som president. Her er han i 2008 og i 2016.
ELDET: Barack Obama har fått mange grå hår i årene som president. Her er han i 2008 og i 2016.

– Trump vil styrke grensevaktholdet og understreker at folk må ankomme lovlig, men han vil nok som Obama prioritere deporteringen av kriminelle, sier Mjelde til TV 2.

Våpenlover - godkjent eller ikke godkjent?

Et annet mislykket prosjekt for Obama har vært våpenkontroll. Etter massakren på skolebarn i 2012 ble strengere våpenlover en av Obamas viktigste saker. Men Kongressen har satt foten ned.

Obama har innført noen presidentordre, men de har lite effekt i praksis, og kan lett oppheves av Trump.

IKKE GODKJENT

Alle ekspertene våre er enig i at dette er ikke godkjent av presidenten. Han har ikke fått til noen tiltak som i realiteten gir bedre våpenkontroll i USA.

– De få tiltakene han har kunnet iverksette har ikke hatt noen større effekt, og det må stilles spørsmål ved om han har ledet byråkratiet nok i iverksettelsen av tiltakene. Han kunne også ha prioritert våpenreformarbeidet da han hadde kongressflertall fra 2009-11, sier Mjelde.

Under Trump vil det neppe bli noen våpeninnstramming.

– Du finner ikke en republikaner som støtter strammere våpenlover. Retten til å bære våpen er grunnlovsbeskyttet, og å innskrenke den blir å tukle med det politiske skaperverket. Republikanerne mener problemet er for dårlige helseordninger for mentalt syke med tilgang til våpen. Ikke antalle våpen i omløp og som er tillgjengelig for mentalt syke, sier Mjelde.

Utenrikspolitikk - godkjent eller ikke godkjent?

Som verdens mektigste politiker har Obama også hatt hendene fulle med utenrikssaker. Han brukte store ord i talene sine som fersk president. Ord som fred, dialog og forsoning gikk rett hjem og velgerne. Også hos nobelkommiteen gjorde ordene så sterkt inntrykk at han ble tildelt fredsprisen etter kun ni måneder som president.

Obama selv ble fort hentet inn av realitetene. Han arvet to kriger av forgjengeren George W. Bush, som har preget mye av hans presidentgjerning.

Under utenriks er det flere punkter som må vurderes som godkjent eller ikke godkjent.

Syria - IKKE GODKJENT

Syriakrisen har vært den største utfordringen utenriks. Hundretusener er drept på Obamas vakt. Her har han ikke klart å bedre situasjonen, og Obama har selv uttalt at han har dårlig samvittighet for ikke å ha klart å gjøre mer.

Alle ekspertene våre gir presidenten strykkarakter.

– Når en amerikansk president truer med konsekvenser hvis røde streker krysses, så må han mene det. Her står USAs troverdighet som lederen av den frie verden på spill, sier Mjelde.

Situasjonen i Midtøsten - IKKE GODKJENT

Situasjonen er minst like fastlåst nå som da Obama tok over for åtte år siden. Alle våre eksperter er enig i at det ikke er bestått av presidenten.

Irak - IKKE GODKJENT, Afghanistan DELVIS GODKJENT

Obama lovet å trekke USAs styrker ut av Irak. Det klarte han omsider i 2011. Men dette etterlot et vakum som bidra til å kaste landet ut i ytterligere kaos, oppblomstring av ekstreme islamistiske grupper, og som konsekvens sendte Obama fly tilbake for å kjempe mot terrorgruppen IS i 2014.

TV 2s eksperter er noe uenige om presidentens håndtering av Irak er godkjent, men samlet sett vurderer håndteringen i Afghanistan noe bedre.

– Om oppdraget i Afghanistan ble nådd eller ikke, er imidlertid vanskelig å si, da målet med oppdraget aldri var entydig og klart. Ser man på opprørsbekjempelse og stabilisering, er dette mål som helt klart ikke ble nådd, mens ser man på opptreningen av nasjonale sikkerhetsstyrker, er det et mål som i større grad ble nådd. Her er det derfor vanskelig å sette godkjent eller ikke godkjent, sier Alme.

Cuba - GODKJENT

Obama lovet å normalisere forholdet til Cuba. Det arbeidet er godt i gang. Alle ekspertene gir Obama godkjent for Cuba-arbeidet.

Russland - IKKE GODKJENT

Når det gjelder forholdet til Russland er ekspertene uenige. Tågvold, Alme og Mjelde gir Obama strykkarakter ettersom forholdet til Russland har kjølnet de siste åtte årene. Etter Russlands annektering av Krim i 2014, har forholdet nådd frysepunktet.

– Tilnærmingen til Russland er noe Obama er blitt kraftig kritisert for de siste årene. De siste månedenes hendelser, med russisk innblanding i det amerikanske valget, blir dermed ansett som en konsekvens av at Obama ikke har forstått hvem han har med å gjøre, og at han ikke effektivt har avskrekket russiske cyberangrep og påvirkningsoperasjoner mot USA. Vi ser at han nå tar en sterkere linje mot Putin, men det er i seneste laget, sier Alme

Steinhovden på sin side mener det er godkjent.

– Jeg gir ham godkjent fordi han ikke har med en oppriktig motpart å gjøre. Det er vanskelig å straffe en annen stormakt utover sanksjoner og offentlig kritikk, sier Steinhovden.

Guantanamo - IKKE GODKJENT

Når det kommer til Guantanamobasen er tre av våre fire eksperter enig i at Obama har feilet. Obama lovte å stenge Guantanamo. Mange fanger er flyttet, men basen er forsatt åpen.

Steinhovden noe uenig med de andre USA-ekspertene, og gir den avtroppende presidenten godkjent.

– Det er Kongressen som har satt kjepper i hjulene for dette, men Obama har likevel klart å redusere antall fanger betydelig, forklarer han.

Bin Laden - GODKJENT

Obama lovet å finne Osama bin Laden. Han ble sporet opp og drept av amerikanske spesialstyrker i Pakistan i 2011. Det er ingen tvil. Alle våre eksperter mener Obama besto denne viktige testen.

– Dette var en stor seier for Obama-administrasjonen og for det amerikanske folket, som fremdeles hadde terrorangrepet 11. september 2001 friskt i minne. Trolig hadde det også stor betydning for den amerikanske militære innsatsen i Afghanistan. Det faktum at oppdraget ble gjennomført med stor risiko og usikkerhet, og likevel viste seg å være suksessfullt, ble viktig for det amerikanske forsvarets moral i en tid da det trengtes, sier Alme.

Klima - GODKJENT

Obama lovet å kjempe for klima, og i fjor signerte han klimaavtalen i Paris. Alle ekspertene mener Obama får godkjent for sin Klima-innsats.

Obama har satt dette på dagsorden med flere nye reguleringer innen kull, olje- og gass, og bilindustrien. Pluss Paris-avtalen, og verning av store land- og havområder. Selv om Trump kan reversere dem, vil dette fort ta lang tid, og det er ikke sikkert han vil prioritere det så høyt når endringene først er satt i verk.

Atomavtalen med Iran - GODKJENT

Obama sto i bresjen da FNs sikkerhetsråd og EU fikk i havn atomavtalen med Iran i 2015. Avtalen sikrer at Iran ikke kan utvikle atomvåpen, mot at Vesten letter sanksjonene mot landet.

Alle ekspertene er enig i at dette er bestått av presidenten. Det er det første virkelige steget i bedring mellom de to landene siden ambassadekrisen.

– Det var en bragd å få avtalen i stand, men den kan vise seg å ende opp som Clintons mislykkede atomavtale med Nord-Korea i 1994, sier Mjelde

Trump har lovet å reforhandle avtalen, men selv motstandere av den i USA er imot dette nå. Avtalen blir trolig stående.

UTENRIKS TOTALT: FEM GODKJENT - FEM IKKE GODKJENT