Mennskerettgiheten i Strasbourg slår fast at muslimske jenter får ikke fritak for felles svømmeundervisning. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX .
Mennskerettgiheten i Strasbourg slår fast at muslimske jenter får ikke fritak for felles svømmeundervisning. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / SCANPIX .

Menneskerettighetsdomstolen: Muslimske jenter må ha svømmetimer med gutter

Muslimske foreldre i Sveits kan ikke nekte å sende sine døtre til svømmetimer der også gutter deltar, fastslår Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Et tyrkisk-sveitsisk foreldrepar har anket saken til domstolen i Strasbourg etter at de ble bøtelagt av skolemyndighetene i Basel fordi de ikke ville la døtrene ha svømmetimer med gutter.

Foreldrene mener at blandede klasser i svømming bryter med deres religiøse overbevisning.

Tirsdag ble det imidlertid klart at de tapte saken.

Domstolen i Strasbourg gir foreldrene rett i at kravet om at døtrene skal delta, griper inn i religionsfriheten, men den mener at det er legitimt ettersom målet er hindre sosial utestenging av elever.

Den viser også til at myndighetene i Basel har forsøkt å inngå kompromiss med foreldrene, ved å la barna ha på seg burkini, en heldekkende badedrakt.

Dommerne mener også at boten – 350 sveitsiske franc per barn – er rimelig. 350 sveitsiske franc tilsvarer om lag 3000 kroner.

De to døtrene er født i 1999 og 2001. Foreldrene har anket saken flere ganger i Sveits, men uten å få medhold, noe som gjorde at de gikk videre til menneskerettighetsdomstolen.

Tirsdagens dom er imidlertid ikke endelig. Foreldrene har tre måneder på seg til å anke avgjørelsen. (©NTB)