tv 2-gallup:

Arbeiderpartiet faller som en stein i ny gallup

Mens Senterpartiet får sin høyeste oppslutning på nesten 20 år.

Etter to måneder med rødgrønt flertall viser den første målingen Kantar TNS har laget for TV 2 i valgåret 2017 at de fire borgerlige partiene ville fått flertall.

– Valget kommer til å bli veldig jevnt, det kommer til å bli en fotofinish i september, sier nestleder Trond Giske (Ap).

Yrkesaktive menn svikter Ap

Arbeiderpartiet går tilbake med hele 4,5 prosentpoeng til 32,7 prosent. Det er den nest laveste oppslutningen partiet har hatt siden Jonas Gahr Støre overtok som partileder for to og et halvt år siden.

I fem av tolv måneder i fjor var det flertall for regjeringsskifte, mens valgåret 2017 starter med flertall for de fire partiene som i dag samarbeider.

– Vi tar ingenting på forskudd. Denne målingen gir oss et resultat omtrent på linje med valgresultatet i 2013. Vi må betydelig frem om vi skal ta over regjeringsmakten fra Høye og Frp.

Bakgrunnstallene viser at andelen tidligere Ap-velgere som sier de vil stemme på partiet går kraftig ned. Partiet mister oppslutning blant velgere mellom 30 og 59 år, særlig blant menn som er i arbeid. Oppslutningen går mest ned i fylkene nord for Dovre.

Beste på nesten 20 år

Samtidig får Senterpartiet sin beste måling fra Kantar TNS og TV 2 på nesten 20 år. Med 8,4 prosent går partiet frem 2,4 prosentpoeng fra desember.

– Det var en bra måling. Det var trivelige tall. Jeg tror mange ser at vi står for noen verdier og et samfunnssyn som de kjenner seg igjen i, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Bakgrunnstallene viser at Senterpartiet går frem i mange av de samme velgergruppene der Arbeiderpartiet mister oppslutning.

– Fortsatt er Arbeiderpartiet relativt mye større enn oss, jeg skal være forsiktig med å hovere over et parti som ligger over 30 prosent, sier Slagsvold Vedum.

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske mener Senterpartiet har fått størst uttelling på flere saker der de har gått mot forslag fra regjeringen.

– Jeg tror sentraliseringspolitikken som regjeringen fører gir et distriktsparti som Senterpartiet vind i seilene, sier Giske.

Borgerlig fremgang

Januarmålingen er den første som i fanger opp det borgerlige budsjettforliket i Stortinget før jul. Målingen viser at alle de fire partiene går frem.

Høyre øker med 1,5 prosentpoeng til 24,5 prosent, mens Fremskrittspartiet øker med 0,3 til 13,6 prosent. Bakgrunnstallene viser at det er betydelig færre velgere som stemte på de to regjeringspartiene som i dag svarer Arbeiderpartiet enn det har vært de siste månedene.

Kristelig Folkeparti øker med 1,0 til 5,3 prosent. Partiet tjener på budsjettforliket og henter denne gang velgere fra de to regjeringspartiene. Også Venstre går frem med 0,8 til 4,8 prosent.

Borgerlig flertall

TV 2s mandatberegning viser at et valgresultat i tråd med målingen ville gitt de borgerlige partiene flertall på Stortinget.

Arbeiderpartiet ville fått 58 mandater, Høyre 43, Fremskrittspartiet 26, Senterpartiet 15, KrF 9, Venstre 9, SV 8 og Rødt 1.

De Grønne ute av Stortinget

SV som lå under sperregrensen i desember kommer over med 4,7 prosent (+ 0,8), Rødt får 2,6 (+ 0,9), mens De Grønne som lå svært høyt i desember bare får 1,9 prosent (- 2,6) og dermed ikke får mandat i Oslo.

Andre partier og lister får 1,4 prosent. I denne målingen er det blant annet Pensjonistpartiet, Kystpartiet, Demokratene og De Kristne.

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) for TV 2 i tidsrommet 2. - 6, januar 2017. Det er gjennomført personlige telefonintervjuer av 967 personer med stemmerett. Målingen gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes oppslutning ved Stortingsvalget i 2013. Feilmarginen er +0/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng. Tilbakegangen for Ap er statistisk signifikant.