34 prosent av de spurte i en landsdekkende meningsmåling Ipsos har utført for Dagbladet svarte at Trump «i liten grad» utgjorde noen trussel.

13 prosent svarte «i svært stor grad» og 36 prosent «i ganske stor grad». Fem prosent svarte «ikke i det hele tatt» og 12 prosent «vet ikke».

Seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier mener det har å gjøre med usikkerhet.

– Som fagperson har jeg studert amerikansk og internasjonal politikk i en mannsalder, og jeg kan si at Donald Trump representerer en såpass ukjent størrelse at det er rimelig at folk kjenner på en utrygghet og usikkerhet, sier Melby.

– USA har helt siden andre verdenskrig vært et stabiliserende fastpunkt i internasjonal politikk. De har skapt forutsigbarhet og stabilitet, noe man før andre verdenskrig manglet. Trumps retorikk går løs på dette grunnfundamentet som USA har vært internasjonalt, mener han.

NTB