– Det blir fantastisk å flytte hjem med tvillingene til sommeren

Etter over ett års kamp der mor måtte bevise at hun ikke er utviklingshemmet, har Natasha og Erik vunnet over barnevernet.

Natasha (24) og Erik Myra Olsen (22) vant fredag i tingretten og får dermed omsorgen for tvillingbarna sine tilbake.

– Barnevernstjenesten har akseptert at Fylkesnemndas vedtak om at barna skal være i fosterhjem oppheves, sier Natasha og Eriks advokat, Ole Andreas Thrana til TV 2.

Det ble mye tårer da Jan Erik Myra, farfaren til tvillingene, kunne ringe og forteller at de nå kan returnere med barna etter å ha flyktet til Polen.

Se reaksjonene øverst i saken.

TV 2 møter et glisende foreldrepar i Katowice i Polen fredag kveld.

– Det var helt fantastisk, vi er så glade, dette har vi ventet så lenge på, sier Natasha.

De forteller at nyhet kom overraskende på dem fredag morgen. Nå kan de flytte hjem med tvillingene, og satser på å komme hjem til sommeren.

– Vi ser jo for oss at vi kan komme hjem til sommerferien, og det blir jo bare helt fantastisk å komme hjem til varme og fine Norge!

Dette er saken

I en rekke nyhetssaker har TV 2 fortalt om samboerparet Erik og Natasha, som opplevde at barnevernet tok tvillingene fra dem bare timer etter fødselen.

Barnevernets begrunnelse var at moren er psykisk utviklingshemmet og manglet omsorgsevne. Denne diagnosen viste seg senere å være dokumentert feil.

Sommeren 2016 rømte paret fra Norge, og ble etterlyst via Interpol.

Paret søkte flyktningstatus i Polen, og fortalte at de rømte for å beskytte barna sine.

– Vi måtte beskytte dem og gi dem kjæligheten og tryggheten barn skal ha. Vi måtte bare stoppe dette, sa Natasha til TV 2.

Søksmål for å få omsorgsrett

I forrige uke kunne TV 2 fortelle at paret hevdet at barnevernet hadde endret dato på et dokument, for å ta fra dem tvillingene for andre gang.

TV 2 har fått opplyst at barnevernet mener foreldrene godtok endringen, noe de benekter.

Denne uken startet en rettssak i tingretten i Hamar, etter at foreldrene hadde gått til søksmål for å få omsorgsretten for tvillingene sine tilbake og begjært rettslig overprøving av vedtaket i Fylkesnemnda om at barna skal plasseres i fosterhjem.

Under rettssaken ble en ny sakkyndig utredning, som var skrevet på oppdrag fra foreldrene, lagt frem. Rapporten slo fast at Erik og Natasha Olsen Myra har god omsorgsevne.

Rapporten var skrevet av psykologspesialisten Justyna Rog, som jobber på distriktspsykiatrisk senter i Østfold og opprinnelig er fra Polen. Sammen med ytterligere to polske eksperter hadde hun observert tvilling-familien etter sju måneder i Polen. Også leger har undersøkt barna.

Den tre dager lange rettssaken har gått for lukkede dører, og advokaten til barnevernet i Stange viste til taushetsplikten da hun nektet å kommentere den nye rapporten.

– Rasert en familie

Parets advokat, Ole Andreas Thrana, refser barnevernets kvalitetskontroll. har rasert familien på grunn av fullstendig manglende kvalitetskontroll.

– Hva har du å si til Barnevernets arbeid med saken?

– Det tok tingretten et par dager å få fram at det var særdeles mangelfull saksbehandling. Og det er antakelig det som ligger bak det vi ser i dag.

– Hvor alvorlig er den svikten du beskriver i Barnevernets behandling av saken?

– Jeg vil si at det er så alvorlig at de har rasert en familie. På grunn av fullstendig manglende kvalitetskontroll av saksbehandlingen.

Barnevernet har ikke ønsket å kommentere kritikken fra Thrana.

Trakk saken

Saken ble avgjort etter tre dagers behandling i Tingretten på Hamar. Da ga Barnevernet beskjed om at de trakk saken og gjorde det klart at de ville legge ned felles påstand med Natasha og Eriks advokat. Den påstanden var at Fylkesnemdas vedtak skulle oppheves.

– Hvorfor trakk dere saken?

– Barnevernstjenesten skal alltid gjøre en barnets beste-vurdering og Barnevernstjenesten har gjort en slik vurdering og en etisk vurdering, og tenker at det er best for barn å bo i Norge, sier Gro Enochsen, advokat for Barnevernet i Stange kommune.

– Beklager dere nå ovenfor familien?

– Jeg går ikke nærmere inn på saken.

Rådmann i Stange kommune, Stein Erik Thorud, sier til TV 2 at kommunen er glad for utfallet.

– Tingretten overprøvde ikke fylkesnemndas vedtak. Stange kommune og foreldrene kom til enighet om en løsning. Denne innebærer at foreldrene gir uttrykk for at de ønsker å ta barna hjem, noe Stange kommune er glad for, sier Thorud.