PASS PÅ: Flyging og filming byr på utfordringer, og dronepiloter må sette seg inn i regelverket. AFP PHOTO / JOSH EDELSON
PASS PÅ: Flyging og filming byr på utfordringer, og dronepiloter må sette seg inn i regelverket. AFP PHOTO / JOSH EDELSON

Drone til jul? Dette må du passe på

Du kan ikke bare fly en runde over det lokale julemarkedet for å lage en trivelig film til YouYube-kanalen din.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Dronesalget i Norge har tatt av det siste året, og droner ble spådd som en av de heteste gavene under juletreet. Men ferske dronepiloter bør være obs på at det finnes et omfattende regelverk man må forholde seg til om man tenker å fly dronen utendørs.

Du kan ikke uten videre fyre opp dronen og ta bilder av det lokale 17. mai-toget eller en konsert.

Fare for konflikt

Droner kan utgjøre en fare både for folk og for ordinær flytrafikk. Om en drone treffer et fly som kommer i 300-400 kilometer i timen, sier det seg selv at den kan gjøre stor skade.

Om dronen skal ha potensiale for å treffe et fly, må den fly nokså høyt. For hobby-dronepiloter med små flymaskiner finnes det derfor et forenklet regelverk. Reglene finnes på Luftfartstilsynets sider om dronelek.

Sidestilles med modellfly

Hobbydroner regnes som modellfly, og de viktigste reglene er at man må holde seg godt unna flyplasser. Man skal alltid kunne se dronen, og maksimal flyhøyde er 120 meter.

Videre må man holde god avstand fra folk, bygninger og trafikk. Sikkerhetsavstanden er 150 meter.

Reglene er summert opp i fem hovedpunkter:

1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Fly aldri i nærheten av ulykkessteder.

2: Ikke fly nærmere enn 5 kilometer fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

4: Ikke fly over festivaler, konserter eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Rapporteringsplikt

Har man større ambisjoner enn bare litt fritidsflyging, må man rapportere flygingen til Luftfartstilsynet. Alt etter hva slags drone det er og hva som er formålet med flygingen der, deles operatørkategoriene inn i klassene RO1, RO2 og RO3.

RO1-operatører kan fly luftfartøy som veier opp til 2,5 kilo og ikke går fortere enn 60 knop. Dronen må ha høydemåler og et system som sørger for at det lander automatisk om man mister kontrollen. RO1-operatører må tegne forsikring som dekker erstatningsplikt om man forårsaker skade på en tredjepart.

Man forplikter seg til å følge regelverket som er fastsatt i forskriften og melde fra til Luftfartstilsynet om virksomheten.

Søknadsplikt

Skal du fly kraftigere droner og driver kommersiell virksomhet, må du ha tillatelse fra Luftfartstilsynet. Fra 1. februar 2017 må man ha bestått eksamen for å fly droner i klassen RO2 og RO3. Det er mulig å studere til eksamen på Luftfartstilsynets dronesider. Fra 2. januar 2017 kan man avlegge eksamen på Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Om dronen er utstyrt med kamera, må man passe på reglene for personvern. Filming med droner sammenlignes med bruk av vanlige fotoapparat. Om bildene bare skal brukes i privat sammenheng, er det uproblematisk. Som hovedregel bør man likevel innhente tillatelse fra de man filmer.

Om man skal publisere bilde eller film fra en drone, enten det er på Facebook, YouTube eller i et nyhetsmedium, skal man som hovedregel alltid be om tillatelse fra de som er avbildet. Dette følger både av åndsverkloven og personopplysningsloven.