– Norsk lov gjør det umulig å redde tvangsgifte barn tilbake til Norge

Foreldre som har tvangsgiftet bort eget barn, bestemmer selv om barna skal tilbakeføres til Norge.

Røde Kors sliter med å hjelpe barn og unge som mot egen vilje er sendt til utlandet for å bli tvangsgiftet.

– En av utfordringene våre er at det er foreldrene som i utgangspunktet bestemmer hvor barna skal bo, sier Line Aarseth Bakke, rådgiver for Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Må først bli voksen

Dagens regelverk skaper store problemer for barn og unge som av ulike årsaker, og mot egen vilje, tvangssendes ut av Norge.

– Vi har vært borti saker hvor vi har måttet vente til barnet er fylt 18 år før vi kan hjelpe, sier Bakke.

Også problemer med nødpass

I noen tilfeller kan det være aktuelt å få barna sendt hjem på nødpass, dersom barna ikke har tilgjengelige reisedokumenter. Men også her støter Røde Kors på store problemer:

– De under 18 år er det en utfordring å få utstedt nødpass til. Dette fordi barn og unge under 18 år skal ha foreldrenes samtykke. Og uten det kommer vi til kort, fastslår Bakke.

Et ukjent antall barn og unge blir etterlatt i utlandet, for å bli tvangsgiftet. TV 2 fortalte nylig om Røde kors som har forsøkt å bistå «Nadia», som ble tvangsgiftet som 13-åring.

Krever endret lovverk

Hjelpeorganisasjonen har flere eksempler på saker hvor barn mot egen vilje er sendt ut av Norge, og der man må vente til barna er fylt 18 år, før det er mulig å hjelpe disse barna tilbake til Norge.

– Dette gjelder også barn som er tvangsgiftet, presiserer Bakke overfor TV 2.

– Hva mener dere må gjøres?

– Vi ønsker at myndighetene skal gå inn å se på hvordan man kan styrke rettighetene til barn og unge som er etterlatt i utlandet mot sin vilje og som er utsatt for kriminelle handlinger som tvangsekteskap.