Lege får kritikk for alderstesting av asylbarn

Rådet for legeetikk konkluderer med at barnelege Jens Grøgaard har brutt de Etiske regler for leger.

UDI har i årevis brukt den pensjonerte barnelegen Jens Grøgaard for å aldersteste enslige unge asylsøkere. Nå får Grøgaard og selskapet hans BarneSak AS kritikk av Rådet for legeetikk. Indirekte kritiseres også UDI.

Det er Nordland legeforening som klaget ham inn til Rådet for legeetikk i begynnelsen av oktober.

Omstridt metode

Bakgrunnen for klagen er legens virksomhet i saker som gjelder aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere.

Metoden som benyttes er omstridt, og rådet bemerker at den innklagede legen utfører et meget spesielt sakkyndigoppdrag for UDI.

Tidligere var det slik at UDI brukte tann- og skjelettrøntgen av barn som de var i tvil om var under eller over 18 år.

UDI bruker nå aldersbestemmelse i utstrakt grad, trass i den faglige uenigheten. Legeforeningen mener at det er altfor usikkert, ettersom noen tenåringer er tidlig utviklet, mens andre er senere utviklet. Dermed vil en tidlig utviklet tenåring få satt en høyere alder enn sin reelle alder, og på samme måte vil en senere utviklet tenåring få en lavere alder gjennom slike undersøkelser.

Økonomisk lønnsomt

Nordland legeforening påpeker også at det er et økonomisk motiv bak den innklagede legens virksomhet. I rapporten skriver Rådet for legeetikk følgende om klagen fra Nordland legeforening:

«De påpeker det problematiske med at UDI er bestiller og betaler av innklaget leges tjenester, og at det ligger økonomiske motiver i å beholde UDI som oppdragsgiver.»

Den innklagede legen selv mener det er ufattelig at noen kan antyde at han har gjort aldersvurderinger som ikke er basert på de best foreliggende metoder, selv om han er enig i at metodene ikke er så gode som ønsket.

«– Metodene er ikke så gode som ønsket, men dessverre ligger mye av dette i den velkjente variasjon i biologisk utvikling, og særlig i de aktuelle aldersgrupper for EMA», sier Grøgaard i en uttalelse til Rådet for legeetikk.

Grøgaard skriver i en SMS til TV 2 mandag ettermiddag at han ennå ikke har mottatt uttalelsen fra Rådet og at han ikke kan kommentere saken.

Svein Aarseth er leder i Rådet for legeetikk. De sier at Grøgaard nå må slutte å aldersteste asylsøkere for UDI.

– Det mener vi, og det mener legeforeningen, sier Aarseth til TV 2.

Det største problemet er at metoden ikke er god nok.

– Der har vi støttet oss på det Legeforeningen tidligere har sagt og de har igjen støttet seg på en vurdering fra nasjonalt kunnskapssenter, som mener metoden har betydelige svakheter og at det er stor usikkerhet. Grøgaard sier jo faktisk selv også i svaret at metoden er usikker og kanskje særlig i det området som er mest aktuelt, la oss si 15 til 20 år, sier Aarseth til TV 2.

Rådet kritiserer UDI

Nordland legeforening er glad for avgjørelsen.

– Vi er utrolig glad og lettet over at vår klage er blitt tatt til følge av Rådet for legeetikk, sier styremedlem Margit Steinholt i Nordland legeforening til TV 2 .

Hun synes likevel avgjørelsen kommer noe sent.

– Det er synd at dette vedtaket ikke kom før helgen. Da hadde vi kanskje kunnet stoppet noen av de utsendelsene som ble gjort i helgen, sier Steinholt. Dette er sier hun på egen regning.

– Konsekvensene av dette vedtaket bør bli at UDI stopper utsendelser av unge asylsøkere der det er tvilstilfelle for vedkommendes alder. Jeg vil også gi all ære til rådet for legeetikk som har grundig satt seg inn i vår klage og gitt oss medhold, sier Steinholt til TV 2 Nyhetene.

Lederen av etisk råd stusser også over at UDI faktisk har valgt å bruke denne metoden for å teste alderen til asylsøkerne.

– Indirekte er dette også en kritikk av UDI for deres metodevalg når det gjelder deres metodevalg for å vurdere alderen på mindreårige asylsøkere, sier Svein Aarseth til TV 2.