Mulla Krekar løslates

Den italienske fengslingskjennelsen som lå til grunn for utleveringen ble opphevet allerede i mars i år – Riksadvokaten fikk ikke beskjed før i slutten av november.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Italienske justismyndigheter har varslet at begjæringen om utlevering av mulla Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, blir trukket tilbake.

– Riksadvokaten har mottatt kopi av brev av 25. november 2016 fra det italienske justisministeriet til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor det er opplyst at Italias begjæring om utlevering av mulla Krekar vil bli trukket tilbake. Dette vil bli formalisert ved et vedtak fra den italienske ministeren og brev om tilbaketrekkingen vil snart bli sendt departementet, skriver Riksadvokatembetet i en pressemelding.

Dermed blir Krekar løslatt fra varetekt. Han ble varetektsfengslet i forrige uke, etter at Høysterett avviste anken om utlevering til Italia.

Mars til november

I pressemeldingen fra Riksadvokaten kommer det frem at fengslingskjennelsen som lå til grunn for utleveringsbegjæringen av mulla Krekar til Italia ble opphevet i en italiensk kjennelse 3. mars i år.

«Det er ikke opplyst hvorfor kjennelsen ble opphevet eller hvorfor utleveringsbegjæringen ikke har blitt trukket tilbake tidligere», heter det i pressemeldingen.

Riksadvokaten opplyser at de ikke har fått noen signaler om dette fra italienske myndigheter før 25. november i år.

Utleveringen ble altså likevel behandlet i juni i Oslo tingrett, der retten kom frem til at Krekar kunne sendes til Italia for straffeforfølgelse. Lagmannsretten konkluderte med det samme i oktober i år, før Høyesterett avviste en endelig anke i november.

«I den grad han er justisminister i morgen»

Mulla Krekars faste advokat, Brynjar Meling, sier til TV 2 at han fikk beskjeden fra PST like før nyheten sprakk.

– Saken er nå avsluttet for Krekars vedkommende. Basert på bevisene er vi ikke overrasket, men vi er mer lettet over at andre innser at dette ikke var noen sak, og ikke noe grunnlag for utlevering, sier Meling.

Samtidig påpeker han at de har en del spørsmål rundt norske myndigheters rolle i saken, særlig rundt den italienske kjennelsen fra mars.

– Vi kommer ikke til å la de spørsmålene stå ubesvart. Dette er noe opposisjonen i en normal sak burde stilt justisministeren spørsmål om, i den grad han er justisminister i morgen, om hva som faktisk har skjedd, sier Meling.

Han påpeker samtidig at det ikke er noen politikere som vil ta i Krekar-saken, fordi de mister stemmer.

– Da blir det min oppgave som forsvarer å få svar på hva som har skjedd, siden man nå har holdt på i et halvt år etter at det som kom frem i dag har vært klart siden mars.

Meling gjentar, slik han tidligere har sagt, at oversettelsene i etterforskningsdokumentene fra Italia er direkte feil.

– Jeg hadde ikke peiling på at jeg fikk komme ut, sa Krekar til VG mens han ventet på kona og familien utenfor Ila fengsel onsdag ettermiddag.

– Jeg må sikkert inn igjen om to måneder, kommenterte han videre.

Anundsen: – Har behandlet saken på ordinær måte

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tar utviklingen til etterretning.

– Jeg forholder meg til at dette er vurderinger som er tatt av italienske myndigheter i forbindelse med deres straffesak. Norske myndigheter har fulgt det internasjonale regelverket og de konvensjoner vi er bundet av og behandlet saken på ordinær måte etter våre nasjonale regler og rutiner, sier Anundsen.

PST overrasket

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de er overrasket over at Italia har trukket begjæringen om utlevering av mulla Krekar.

– Vi har ikke fått noen forklaring på hvorfor det skjer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NRK.

I en Twitter-melding skriver PST følgende:

«Italia vil ikke ha Krekar likevel. Tips om alternativ mottaker mottas med takk.»

– Pinlig, kommenterer en annen Twitter-bruker.

Ikke politisk spørsmål

Statsminister Erna Solberg (H) sier på en pressekonferanse om budsjettkrisen at dette ikke er et politisk spørsmål, men noe som behandles av juridiske myndigheter.

– Og hvis det ikke er grunnlag for saken som skulle lede til utlevering, så er det naturlig at italienerne ikke lenger mener at de har en sak mot mulla Krekar, eller at de ber om det. Og da er dette bare noe vi må akseptere, for sånn er situasjonen, sier Solberg.

TV 2s rettskommentator Inge D. Hansen ser på saken med undring.

– Først og fremst lurer jeg på hva som gjorde at de opphevet utleveringsbegjæringen. Deretter ville jo det normale være at myndighetene fikk vite om dette i mars, og ikke ni måneder senere, så her må noen gå opp løypa for å finne ut hva som har skjedd, sier han.

TV 2 / NTB