umulig å returnere storskog-flyktninger:

35 av 5463 asylsøkere returnert – politiet slakter Listhaug

Politiets Utlendingsenhet (PU) har internt presset hardt på for å bli kvitt Sylvi Listhaugs asyl-instruks for flyktningene som kom over grensen fra Russland.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et seks sider langt brev som TV 2 har fått tilgang til, skriver PU rett ut at Justisdepartementet har tatt feil. Departementet la til grunn for instruksen at asylsøkere med oppholdstillatelse eller visum av lengre varighet vil kunne få opphold i Russland.

«Dette har vist seg ikke å være tilfelle», skriver PU i det oppsiktsvekkende brevet.

Storskog-instruksen bør derfor endres, slik at asylsøkerne får realitetsbehandlet sakene sine i Norge, framholder PU.

Det går fram at PU helt siden 2015 har stått fast på at instruksen bare bør gjelde saker hvor det er mulig med retur til Russland.

Ifølge brevet har Utlendingsdirektoratet (UDI) etter påtrykk fra PU tatt dette opp med Justisdepartementet.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug bekrefter nå overfor TV 2 at hun vurderer å endre den omstridte Storskog-instruksen.

– Departementet har mottatt en praksisforeleggelse fra UDI og må få komme tilbake til dette når vi har konkludert, sier Listhaug.

Ingen retur til Russland

Nærmere 1300 Storskog-flyktninger har fått avvist asylsøknaden fordi Russland anses som et trygt tredjeland å vende tilbake til.

Problemet er at verken PU eller asylsøkerne lykkes med retur.

«PU har siden februar 2016 fått avslag om tilbakekallelse fra russiske myndigheter i alle saker gjeldene for personer i kategori 2 og 3. Russiske myndigheter begrunner avslagene med at personene ikke lenger har rett til innreise», heter det i brevet.

De to kategoriene omfatter asylsøkere med såkalt multivisum og midlertidig oppholdstillatelse. Asylsøkere som har reist frivillig er også nektet innreise i Moskva og sendt tilbake til Norge.

«I tillegg har samtlige personer, som i perioden siden februar 2016, har forsøkt å returnere til Russland på egenhånd med multivisum og /eller midlertidig oppholdstillatelse blitt nektet innreise», skriver PU.

Nesten ingen returnert

Av de til sammen 5463 asylsøkerne som kom i fjor, er 35 returnert siden returene stanset opp i februar i år.

Dermed faller hele grunnlaget for Storskog-instruksen bort, forklarer PU i brevet datert 28. oktober.

«Begrunnelsen for praksisen med å avvise søknadene på formelt grunnlag var at mange av utlendingene trygt og lovlig kunne returnere til Russland», påpeker PU.

Når det ikke lenger er mulig, framholder PU at myndighetene «burde foretatt en nærmere vurdering av om praksisen skulle opprettholdes».

Presset på

Politiets Utlendingsenhet har presset hardt på for å få endre Storskog-instruksen.

«Idet vedtakene ikke lar seg gjennomføre gjennom en retur til Russland, har vi ment at overordnet myndighet bør foreta en ny vurdering av avisningspraksisen. Dette er kommunisert til overordnet myndighet. Vi har bedt om at det vurderes om disse sakene skal tas til realitetsbehandling.»

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå mener det er prestisje som gjør at Listhaug ikke har skrinlagt praksisen med å avvise asylsøkerne.

– Det er oppsiktsvekkende. Det har gått så mye politisk prestisje i denne saken for ledelsen i Justisdepartementet at flere underliggende etater presser på for realitetsbehandling av syriske flyktninger, sier Austenå.

Aps stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås har sendt et skriftlig spørsmål til Listhaug om hvilken enighet Norge har med Russland. Han mener det er på høy tid å få avklart hva som skal skje med asylsøkerne.

– Vi snakker om opp mot 1000 mennesker som befinner seg i landet og som ikke vet om de skal bli eller om de skal reise eller hva som skal skje med dem. Det er en situasjon som ikke er holdbar i lengden. Det tror jeg selv statsråd Listhaug forstår, sier Lauvås.

Forsvunnet

Rundt 2200 av Storskog-flyktningene har forsvunnet fra asylmottakene. PU antar at det henger sammen med motvilje og frykt for å bli tvangsreturnert til Russland.

I brevet blir det anslått en det er én gruppe Storskog-flyktninger som kan returneres, og det er personer med gyldig permanent tillatelse. Per august i år dreier det seg om 55 personer, hvorav 40 er forsvunnet.