I oktober seilte krigsskip fra Nordflåten på vei til Syria langs norskekysten. Til høyre er kommandør Hans Kristian Herland, som leder Forsvarets sikkerhetsavdeling. Foto: Sjøforsvaret / Forsvarets mediearkiv
I oktober seilte krigsskip fra Nordflåten på vei til Syria langs norskekysten. Til høyre er kommandør Hans Kristian Herland, som leder Forsvarets sikkerhetsavdeling. Foto: Sjøforsvaret / Forsvarets mediearkiv

Russiske sjøkapteiner samler inn detaljkunnskaper om norskekysten

– Kystverket kan legge om praksisen hvis de mener det er formålstjenlig, sier lederen av Forsvarets sikkerhetsavdeling til TV 2.

I februar 2015 avdekket Fiskeribladet Fiskaren at russiske myndigheter beordret sivile sjøkapteiner til å skaffe seg detaljkunnskap om norskekysten.Ved å ta såkalte farledsbevis kunne de være loser eller kjentmenn på russiske militærfartøyer under en konflikt eller krigssituasjon, het det i en bekymringsmelding som var sendt inn fra en norsk los.Losen fortalte at han hadde fått disse opplysningene fra en nors