TV 2 hjelper deg sjekket vannkvaliteten:

Badeland stengt på dagen

TV 2 hjelper deg sjekket vannkvaliteten i fem av de største badelandene på Østlandet – ett stengt og sjokk-renset umiddelbart. Fire av fem anlegg hadde for mye bakterier i vannet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I torsdagens TV 2 hjelper deg avsløres det hvor skittent bassengvannet faktisk er.

De siste ukene har TV 2 hjelper deg sjekket fem av de største badeanleggene på Østlandet: Drammensbadet, Risenga Svømmehall i Asker, Råholt bad i Eidsvoll, Superland i Sarpsborg og Østfoldbadet i Askim.

Det er spesielt én bakterie det er nulltoleranse for i basseng, nemlig pseudomonas aeruginosa. Denne bakterien tåler høye mengder klor, og kan gi alvorlige infeksjoner.

Stengte på dagen

Superland i Sarpsborg ble renovert for over 30 millioner kroner i fjor sommer. Likevel var det her vi fant pseudomonas aeruginosa. Bakterien ble funnet to steder: hovedbassenget og plaskebassenget. De høyeste verdiene fant vi i plaskebassenget for de aller minste barna.

TV 2 hjelper deg varslet Superland omgående, og administrerende direktør Richard Paulsen valgte derfor å stenge og sjokk-rense samtlige basseng umiddelbart.

– Vi er opptatte av sikkerhet. Folk skal føle seg trygge når de bader hos oss, sier han.

Smittevernoverlege Egil Lingaas ved OUS sier at de to vanligste plagene etter et bad er diaré og utslett på huden. Foto: Pål Martin Rossing
Smittevernoverlege Egil Lingaas ved OUS sier at de to vanligste plagene etter et bad er diaré og utslett på huden. Foto: Pål Martin Rossing Foto: Egil Lingaas

TV 2 hjelper deg har vært i kontakt med alle badeanleggene. Se hva de svarer lenger ned i saken.

– Bakteriene dine kan være farlige for andre

Smittevernoverlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Lingaas, sier at grenseverdiene er satt for at det skal være trygt å bade.

– Jeg ville ikke satt et spedbarn i de bassengene, sier han.

I følge Lingaas kommer alle bakteriene i et basseng fra huden eller tarmen til menneskene i vannet.

– Noen mennesker har sykdomsfremkallende bakterier både på huden og i tarmen, uten at de selv nødvendigvis er syke. De vet kanskje ikke om det en gang. Men de bakteriene kan være farlige for oss andre, sier han.

Hvis ikke renseanlegget fungerer som det skal, kan dette få alvorlige konsekvenser for de andre badende.

– Mest sannsynlig kan du få diaré, om du gulper i deg noe av vannet. Man kan også få hudinfeksjoner og utslett på huden, sier han.

Fant femten ganger for høye bakterieverdier

Selv om den farlige bakterien pseudomonas kun ble funnet på Superland, viser analysene at bakteriemengden er altfor høy også i tre av de andre badeanleggene. Den høyeste målingen av bakterier ble gjort på Risenga bad, i plaskebassenget for de aller minste. Her var det femten ganger så mye bakterier som tillatt.

– Så høye målinger indikerer at renseanlegget ikke fungerer som det skal, eller at det er for mye folk i bassenget, mener han.

Slik ble testen gjennomført:

• To reportere tok stikkprøver av vannet med sterile spesialflasker.

• Vi sjekket hovedbasseng, plaskebasseng, barnebasseng og terapibad (32-34 grader) hvert sted.

• Alle testene ble gjort på søndager.

• Testene ble så levert til Eurofins’ laboratorium i Moss innen 24 timer.

• Testen viser PH-verdi, kimtall, fargetall, turbiditet og pseudomonas aeruginosa.

Østfoldbadet kom best ut i testen. Alle prøvene var fullgode – selv på en søndag i høstferien med mange besøkende.

Drammensbadet hadde for høye verdier av sopp og bakterier i tre av fire basseng. På Råholt bad var verdiene enda høyere – over elleve ganger så høyt som det tillatte.

– Kun ett øyeblikksbilde

Elisabeth Fjeldly, leder for natur og idrett i Asker kommune, tror ikke prøvene representerer det generelle nivået på Risenga Svømmehall.

– Den prøven er kun et øyeblikksbilde. Kanskje har dere tatt en prøve i nærheten av et lite barn som har hatt et uhell akkurat da, sier Fjeldly.

– Men det var for høye kimtall i alle fire bassengene. Tror du det har skjedd i alle sammen?

– Ja, jeg tenker at det er ett øyeblikksbilde i alle fire bassengene. Dette viser at det har vært smuss i bassenget som i løpet av veldig kort tid vil bli renset bort, sier hun.

Råholt Bad svarer i en e-post til TV 2 hjelper deg at Eidsvoll kommune er opptatt av å holde bassenget rent.

– Med mange besøkende gjester og målinger sent på dagen, kan det ikke utelukkes at kimtall og pH kan variere noe. På det tidspunktet TV2 gjorde sine målinger, det vil si siste dag i høstferien, var nok nettopp dette tilfelle.

Risenga Svømmhall hadde 15 ganger så høye bakterieverdier som tillatt.
Risenga Svømmhall hadde 15 ganger så høye bakterieverdier som tillatt.

Eidsvoll Kommune legger også til at det er viktig å holde kjemikaliebruken i bassengene på et moderat nivå, og at det ofte kan være en hårfin balansegang ved stor belastning i kortere perioder.

Drammensbadet skriver i en e-post at de følger Bassengvannforskriftens krav. De skriver også at de sender inn prøver til laboratoriet hver måned.