– Norge kan bli mål for våre strategiske våpen. Befolkningen vil lide

En av Russlands mest innflytelsesrike og profilerte forsvarspolitikere advarer Norge.

Lokalbefolkningen på Stjørdal er vant til å se amerikanske soldater i gatene.

Nesten hver vinter kommer det amerikanere hit for å trene, men fra nyttår vil regjeringen nå ha en fast tilstedeværelse av 330 amerikanske marineinfanterister.

I den russiske hovedstaden blir nyheten om de amerikanske soldatene møtt med vantro.

– Dette er svært farlig for Norge og for nordmenn, sier Frants Klinstevitsj, første nestleder i det russiske senatets forsvarskomite.

Frants Klintsevitsj er en av Russlands mest innflytelsesrike og profilerte forsvarspolitikere. Han har sittet i den russiske nasjonalforsamlingen, for Putins parti siden 1999, og er i dag første nestleder i Føderasjonsrådets forsvars- og sikkerhetskomité.

Klintsevitsj er overbevist om at den norske regjering er blitt presset av amerikanerne til å godta utplasseringen i Trøndelag, og at USA har langt skumlere planer for Norge enn å sende noen få infanterister.

– De bygger opp en infrastruktur. En del av deres oppbygging av muligheten til å starte en global lynkrig. Dette bekymrer oss enormt, sier Klintsevitsj til TV 2.

– Befolkningen vil bli lidende

Det er utbredt oppfatning blant russere at USA og NATO bare venter på anledning til å invadere Russland. Forsvarspolitikeren mener derfor det alvorlig når USA nå flytter soldater og materiell, kanskje også offensive våpen enda nærmere den russiske grensen.

Så alvorlig at Stjørdal og Norge nå må forberede seg på å bli russisk atom-mål.

– Hvordan vi skal reagere på dette? Vi har selvsagt aldri før hatt Norge på listen over mål for våre strategiske våpen. Men hvis dette får utvikle seg, vil Norges befolkning lide. Fordi vi er nødt til å reagere mot definerte militære trusler. Og vi har ting vi kan reagere med. Jeg må bare si det som det er, sier Klintsevitsj til TV 2.

Det norske forsvarsdepartementet mener utplasseringen ikke kan kalles permanent, siden troppene skal roteres og ordningen evalueres i løpet av året. Men i Moskva mener de dette er lek med ord. Det russiske utenriksdepartmentets talskvinne sier at roterende amerikanske avdelinger i Norge fra deres synspunkt i praksis vil bety «en kontinuerlig tilstedeværelse».

– Uansett om de enkelte soldatene skal roteres, vil tilstedeværelsen bli kontinuerlig, sier Maria Zakharova ifølge nyhetskanalen RT.

– Vi forstår at det skjer en oppbygging av militær infrastruktur der. Selvsagt må da den russiske generalstaben oppdatere sin liste over mål for å kunne slå tilbake mot mulige trusler, sier Frants Klintsevitsj til TV 2.

– Beklagelig og bekymringsfullt

Tidligere flaggkommandør Jacob Børresen sier til TV 2 at det er helt absurd, men også et uttrykk for at russerne føler seg truet. De føler seg omringet av Vesten.

– Det er ikke slik at 330 marinesoldater på Værnes er truende i seg selv, men jeg tror russerne oppfatter dette som et siste steg i en trend som bekymrer dem.

Børresen har en lang karriere bak seg og følger den sikkerhetspolitiske situasjonen nøye.

– USA har nok et behov for å konfrontere Russland som ledd i å sikre sine interesser. Norge blir som NATO-medlem med på det lasset. Det er beklagelig og bekymringsfullt.

Også Helge Lurås på Senter for internasjonal og strategisk analyse er bekymret.

– Jeg oppfatter russiske ledere som genuint bekymret for at det er en tiltagende eskalering mellom NATO og Russland og at det er fare for konfrontasjon enkelte steder. Kanskje spesielt i Syria. Men at det er umiddelbar fare for at Russland sender atomstridshoder mot Norge, det tror jeg absolutt ikke.