NY RETTSSAK: Frisør Merete Hodne og Malika Bayan møtes i Gulating lagmannsrett når ankesaken kommer opp. Her fra et debattmøte om hijab og islam i Larvik tidligere i år. Foto: T. Brandeggen/TV 2
NY RETTSSAK: Frisør Merete Hodne og Malika Bayan møtes i Gulating lagmannsrett når ankesaken kommer opp. Her fra et debattmøte om hijab og islam i Larvik tidligere i år. Foto: T. Brandeggen/TV 2

Frisør-Merete og Hijab-Malika møtes i ny rettssak

Frisør Merete Hodne (47) anket dommen der hun ble dømt for diskriminering av hijabkledde Malika Bayan (24). Nå kommer saken opp i Gulating lagmannsrett.

Lagmannsretten har vedtatt å behandle anken til frisør Merete Hodne som i Jæren tingrett i september ble dømt til å betale 10.000 kroner i bot pluss 5.000 kroner i sakskostnader for å ha nektet hijabkledde Malika Bayan adgang til salongen sin i november 2015.

Merete Hodnes advokat, Linda Ellefsen Eide, opplyser at Gulating lagmannsrett vil ta anken til følge og behandle saken.

«Det er i saken ikke påstått eller idømt annen reaksjon enn bot, og anken kan derfor bare fremmes med lagmannsrettens samtykke i medhold av straffeprosessloven § 321 første ledd. Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken. Beslutningen er enstemmig», heter det i lagmannsrettens henvisningsgrunnlag.

Gjennom sin advokat uttrykker Hodne glede over at saken vil få en ny vurdering i lagmannsretten.

Hijab-saken kom opp for retten etter at Hodne nektet å vedta et forelegg på 8.000 kroner for å ha nektet Malika Bayan å komme inn i salongen hun driver i sentrum av Bryne i Rogaland.

Hodne erkjente ikke straffskyld under rettssaken i tingretten.

Hun argumenterte blant annet med at hun anser hijab som et «ekstremt politisk symbol» som gir henne angst og at hun fikk «helt hetta». (TV 2/NTB)