Gutt (7) hengt naken etter beina og dyttet ned i steiner

Volden og trakasseringen av sjuåringen ved Gakori barneskole i Alta er meldt til politiet og barnevernet.

– Vi fikk en tekstmelding fra skolen hvor det stod at noen eldre gutter hadde hengt sønnen vår etter føttene og tatt av han buksa og trusa og kastet stein på ham, forteller guttens far til TV 2.

Han kom hjem til en gråtende kone tirsdag.

Trakasseringen og volden skal ha skjedd på skolefritidsordningen (SFO) i et skogsområde bak skolen. Flere gutter i 11-12-årsalderen som ikke var tilknyttet SFO skal ha stått bak.

7-åringen har vondt i kroppen

Faren til 7-åringen er tydelig preget av hendelsen.

– Jeg kan ikke skjønne hvordan dette kan ha skjedd på skolens område. Jeg blir så irritert over at de ansatte er mer opptatt av kaffekoppen enn ungene, sier faren.

Han forteller at sønnen er så ung at han ikke forstår alvoret i hva han har vært utsatt for, men at han har smerter.

– Han forklarer at han ble lurt inn i skogen, avkledd og ble holdt opp ned etter beina før han ble dyttet ned mot store steiner på bakken. Han har vondt i hodet og ryggen, men han ville på skolen i dag, så han har det etter forholdene greit, sier faren.

Foreldrene sier til TV 2 at de ikke er kjent med om gutten har vært utsatt for mobbing eller liknende hendelser tidligere. Faren forteller derimot at han har blitt kontaktet av flere foreldre som sier de har opplevd mobbing på samme barneskole.

«Hei, (guttens navn) ble utsatt for en krenkende handling i sfo-tida idag. Det var en gutt som tok ned buksa og trusa på han, og holdt han opp ned. Når de voksne kom, sprang gutten vekk. Gutten og guttens foreldre blir kontaktet, for dette er ikke akseptabel oppførsel. Både sfo og jeg har snakket med (guttens navn)», stod det i tekstmeldingen foreldrene fikk fra skolen tirsdag, som TV 2 har fått se.

Gakori barneskole i Alta. Foto: Google Street View
Gakori barneskole i Alta. Foto: Google Street View

Skolen bekrefter

Etter at foreldrene fikk SMS-en, tok de kontakt med SFO på skolen. Der var det ingen som visste noe, ifølge faren. Først onsdag morgen fikk de kontakt med skoleledelsen.

Skolen bekrefter at hendelsen har funnet sted og kjenner til hvilke gutter som stod bak den grove krenkingen.

Saken er meldt til politiet og barnevernet, opplyser skolen overfor TV 2.

Rektor Unni Tollefsrud sier til TV 2 at de har hatt møte med andreklassingens foreldre og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) onsdag formiddag.

– Vi bruker hele dagen i dag på å finne ut nøyaktig hva som skjedde og hvem som var involvert, vi tar dette svært alvorlig. Vi har allerede snakket med de eldre barna som vi vet at var involvert og vi opplever at de forstår alvoret.

– Hvordan kunne dette skje på skolens område?

– Det skjedde i overgangen mellom skoletid og SFO og det var bare to ansatte ute i skolegården. De fire andre var inne på daværende tidspunkt. Men da det ble oppdaget, så grep den ansatte inn med en gang. Vi kartlegger denne hendelsen med de ansatte også, sier Tollefsrud.

Det er tilsammen 305 elever på skolen og 69 barn på SFO.

Rektor kjenner ikke til om 7-åringen har hatt noen relasjon med de eldre guttene fra før, eller hva som var forløpet til volden og trakasseringen.

– Burde håndtert det annerledes

– Hva slags mobbehistorikk har dere på skolen?

– Vi har noen saker innimellom og følger dem opp med gode prosedyrer. Dessverre skjer de ting på en skole med over 300 elever fra tid til annen, som vi ikke får forhindret. Jeg kjenner ikke til at vi har hatt liknende hendelser som denne tidligere.

– Er det vanlig at dere bare sender en sms til foreldrene?

– Nei, det er det ikke, og det har vi heller ikke gjort i dette tilfellet, for hendelsen ble forsøket forklart til moren. Men jeg ser helt klart at vi burde ha innkalt til møte samme dag dette skjedde og håndtert saken annerledes, sier rektoren.

Uenigheten mellom skolen og foreldrene på hvorvidt episoden ble formidlet via SMS, går på at skolen hevder at de forklarte moren hva som hadde skjedd da hun hentet 7-åringen tirsdag. Skolen forklarer at de sendte en SMS i tillegg, for å være sikker på at hendelen ble forstått, ettersom moren er russisk.

– Dette er bare en bortforklaring, mener faren, men opplyser at de fra tidligere har en avtale med skolen om at de kan sende SMS hvis sønnen ikke har gjort lekser eller liknende.

– Men det å få en sånn beskjed på SMS er ikke greit, det er helt usmakelig.

– Fullstendig uakseptabelt

Kommunalleder for oppvekst- og kultur i Alta, Mads Stian Hansen, sier til TV 2 at de bruker alle ressurser på å finne ut av hva som har skjedd.

– Jeg ble kjent med saken ved midnatt tirsdag kveld, og vi jobber med alt vi har av ressurser på å få klarhet i saken. Vi ser svært alvorlig på saken og hvis dette viser seg å stemme, så er det fullstendig uakseptabelt og vi vil vurdere å koble på politiet og barnevernet, sier Hansen.

– Hva konkret gjør dere for å få klarhet i dette?

– Vi kommer til å ha individuelle samtaler med alle de involverte barna og voksne i dag. Det skal også være møter mellom skoleledelsen og foreldrene i dag. Men vi ser uansett at saken burde blitt håndtert bedre ved at skolen tok initiativ til et møte med foreldrene allerede i går.

Hansen opplyser at Gakori barneskole ikke har en mobbehistorikk som skiller seg ut fra de andre 16 barneskolene i kommunen – og at Alta kommune ikke opplever mer mobbing enn andre kommuner i landet.

Ordfører i Alta, Monica Nielsen, mener hendelsen er svært kritikkverdig.

– Saken har høyeste prioritet i kommunen nå, for sånt skal ikke skje. Nå handler det om å kartlegge akkurat hva som har skjedd om hvor mange som faktisk var en del av dette – samtidig som vi skal ivareta de involverte på best mulig måte.

TV 2 har vært i kontakt med politiet i Alta, men de er ikke kjent med saken.