«Smaken av villfanget torsk» pryder store reklamebannere fra Norway Seafoods, og alle pakkene deres med torsk, sei og sild er merket med «Villfanget».

– Det kan nok oppleves villedende for noen, sier kystfisker og leder i Indre Oslofjord Fiskerlag, Helene Kristoffersen.

Det finnes nemlig ikke oppdrettsprodukter av torsk, sild og sei i norske butikker.

Kristoffersen mistenker at Norway Seafoods kanskje prøver å øke omsetningen sin ved å merke fisken med noe som egentlig er likt for alle.

Det var en gang…

Oppdrett av torsk har vært prøvd i Norge. I slutten av 2010 lanserte bedriften Codfarmers oppdrettstorsk under merkenavnet Strøm. Torsken var oppdrettet i Saltstraumen, men drøye to år senere var eventyret over. Da gikk Codfarmers konkurs.

Det er flere grunner til at oppdrett av torsk ikke har slått an, ifølge seniorforsker Terje van der Meeren ved Havforskningsinstituttet. Det har siden 2010 vært høy bestand av skrei i Barentshavet. I tillegg har lav pris på annen hvit fisk, som pangasius, bidratt til synkende priser på oppdrettstorsken. Torskeoppdretterne har også slitt med rømming, sykdom og dårlig yngelkvalitet.

Dette mener folk på gata er misvisende. Foto: Matkontrollen
Dette mener folk på gata er misvisende. Foto: Matkontrollen Foto: Matkontrollen

Mange reagerer

Matkontrollen spurte folk på gata hva de trodde merket «villfanget» på torskepakkene fra Norway Seafoods betyr. Samtlige trodde at merket indikerer at det også finnes oppdrettstorsk på markedet. Når de fikk høre at det ikke stemmer, mente de at det er villedende eller tatt i bruk for å gjøre produktet flottere enn det er.

Dette benekter Frode Mikkelsen, konserndirektør for salg og marked i Norway Seafoods. Han sier at merkeforskriftene fra Mattilsynet pålegger alle fiskeprodusenter å merke produktene med blant annet produksjonsmetode.

– Men Mattilsynet har vel ikke pålagt dere å reklamere med det? spør Matkontrollens Solveig Barstad.

– For oss er det viktig med klar og entydig informasjon til våre forbrukere, svarer Mikkelsen og legger til:

– Når vi kommuniserer dette med villfanget så er det en del av folkeopplysningen.

Helene Kristoffersen er profesjonell kystfisker og leder i Indre Oslofjord Fiskerlag. Hun forteller at all torsk, sei og sild i norske butikker er villfanget. Her sammen med Matkontrollens Solveig Barstad på torskefiske i Oslofjorden. Foto: Matkontrollen
Helene Kristoffersen er profesjonell kystfisker og leder i Indre Oslofjord Fiskerlag. Hun forteller at all torsk, sei og sild i norske butikker er villfanget. Her sammen med Matkontrollens Solveig Barstad på torskefiske i Oslofjorden. Foto: Matkontrollen

Avviser villedende markedsføring

Frode Mikkelsen mener at mange ikke vet hvor fisken kommer fra og at Norway Seafoods har fått tilbakemeldinger fra flere forbrukere som setter pris på deres «villfanget»-merking.

Når Matkontrollen spør om Norway Seafoods gjør dette for å selge mer fisk, svarer Mikkelsen:

– Tenk så fantastisk da, hvis vi klarer å selge mer fisk! Det er jo det den norske regjeringen ønsker, at vi skal spise mer fisk.