Dobbelt så mange lungekreft-
pasienter kan få immunterapi

Prestisjetideskriftet The New England Journal of Medicine offentliggjorde søndag en ny studie som slår fast at immunterapi er bedre enn cellegift også for lungekreftpasienter som ikke har mottatt noen annen behandling tidligere.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er jo kjempegode resultater, det viser strålende effekt, utbryter lungekreftlege Åslaug Helland ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus.

For søndag publiserte The New England Journal of Medicine forskningsartikkelen som viser at også lungekreftpasienter med spredning, som ikke har fått noen form for behandling tidligere, lever mye lengre dersom de får immunterapien Pembrolizumab, enn cellegift. Studien hadde kun med pasienter som hadde et høyt uttrykk av proteinet PDL1 i kreftcellene. Dette proteinet gjør at pasientene kan respondere på immunterapien.

Levde over fire måneder lengre

Tiden hvor sykdommen ikke utviklet seg var 10,3 måneder hos pasientene som fikk immunterapi, mot seks måneder hos pasientene som fikk cellegift.

– Dette er veldig spennende. Det betyr at noen lever lengre, og man kan faktisk håpe på en langvarig effekt hos noen av pasientene. Resultatet er imponerende, sier Helland, som i disse dager venter på å få gi sine første pasienter immunterapi på statens regning etter at Beslutningsforum godkjente behandlingen for lungekreftpasientene den 26. september. Denne godkjenningen gjaldt andre linje behandling av pasienter som tidligere har fått cellegift, men hvor cellegiften har sluttet å virke på kreften.

– Pasientene som får førstelinje behandling er i tillegg ofte i bedre form, og de vil derfor få en lengre periode med god allmenntilstand. Studien viser også at immunterapien ga gode resultater uavhengig av alder og kjønn.

Hun legger til at den objektive responsraten var 44,8 prosent. For å finne den objektive responsraten måler legen svulstene på CT-bildene og ser hvor mye de har krympet. Kriteriet for objektive responsrate er at svulstene krymper med mer enn tretti prosent.

– Og her hadde medisinen effekt på nesten halvparten svulstene, sier lungekreftlegen.

Lungekreftlege Åslaug Helland. (Foto: TV 2)
Lungekreftlege Åslaug Helland. (Foto: TV 2)

Immunterapi kan bli førstevalget

For landets lungekreftleger betyr dette at immunterapi kan bli førstevalget etter at en pasient for første gang får diagnosen lungekreft med spredning, dersom en biopsi av svulsten viser at mer enn femti prosent av kreftcellene har proteinet som gjør at kroppen responderer på immunterapien.

Nå venter MSD, som er legemiddelselskapet bak denne studien, på godkjenning hos europeiske legemiddelmyndigheter (EMA), og etter det er Beslutningsforum her i landet som må behandlet søknaden til legemiddelselskapet før den kan tas i bruk som førstelinjebehandling her i landet.

Legemiddelselskapet MSD om gjennombruddet:

– Cellegift har lenge vært standard behandling for ikke-småcellet lungekreft. Disse nye, lovende dataene viser at Keytruda kan tilby betydelig forbedret behandling for mange pasienter, over cellegift. I MSD ser vi optimistisk på muligheten til å kunne fortsette å forbedre helsen til stadig flere kreftpasienter i Norge, sier administrerende direktør i MSD Arpa Garay til TV 2.