MISFORNØYDE: Jenny Klinge (Sp), Ulf Leirstein (Frp) og Kari Henriksen (Ap) er skremt over TV 2s tall. Foto: NTB scanpix / TV 2
MISFORNØYDE: Jenny Klinge (Sp), Ulf Leirstein (Frp) og Kari Henriksen (Ap) er skremt over TV 2s tall. Foto: NTB scanpix / TV 2

– Ikke stolt av rettsstaten Norge

4 av 5 som blir dømt for overgrep mot barn under 10 år blir ikke varetektsfengslet. Nå krever flere politikere svar fra justisministeren på hvordan dette kunne skje.

TV 2 fortalte tirsdag at 4 av 5 overgripere dømt for seksuelle overgrep mot barn under 10 år får gå fri helt til de er dømt og blir kalt inn til soning.

Dette til tross for at lovbruddet etter loven har samme strafferamme som drap.

Overgriperne får dermed gå fritt gjennom politietterforskningen, rettssaken og eventuelle ankesaker uten å varetektsfengsles.

Gjentakelsesfaren ved seksuelle overgrep er langt større enn ved drap, og TV 2 kunne tirsdag fortelle om overgriperen til Ole, som fikk gå fritt i årevis mens saken mot ham ble etterforsket.

– Skremmende

Flere justispolitikere TV 2 har snakket med fortviler over tallene.

– Dette er veldig skremmende, det er noe som ikke stemmer her. Det er et tydelig signal når det er satt lovens strengeste straff på dette, og så er det opp til påtalemyndighet og domstol å håndheve det. De må snart ta innover seg alvorligheten av overgrepssaker, sier Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein.

Leirstein er svært skuffet, og mener offerets situasjon fortsatt ikke veier tungt nok i overgrepssaker. Han skal ta dette opp i spørsmål til justisministeren.

– Jeg er ikke stolt av rettsstaten Norge, sier han.

Kari Henriksen i Arbeiderpartiet mener også at tallene som kommer fram er skremmende.

– Dette er en alvorlig forsømmelse og praksisen bør endres, sier hun til TV 2.

– Det er ikke akseptabelt at så mange ikke får noen reaksjoner mens etterforskningen pågår. Jeg forventer at justisministeren sørger for at praksis endres raskt og følger med på utviklingen framover. Alle saker skal vurderes individuelt, men TV 2s opplysninger tyder på at det er et mønster som ligger til grunn, sier hun.

Krever svar

Justiskomiteens Jenny Klinge (Sp) krever at justisministeren svarer på hva det er som ligger bak tallene.

– Min første reaksjon er jo at det høres veldig merkelig ut. Dette er alvorlig kriminelle handlinger mot svært sårbare individer, der det er stor fare for gjentakelse, sier hun.

I skriftlig spørsmål til justisminister Anders Anundsen (Frp) spør Klinge hva som ligger bak tallene og hva ministeren skal gjøre med dette.

TV 2 har onsdag forsøkt å få en kommentar fra Anundsen, men han ønsker ikke å kommentere saken.

– Det er påtalemyndigheten som bestemmer om det skal begjæres fengsling, og domstolene som tar stilling til en slik begjæring. Vi føler at det blir galt dersom justisministeren skal kommentere påtalemessige avgjørelser. Det er derfor mer nærliggende at det er øverste påtalemyndighet - riksadvokaten - som kommenterer dette, skriver justisdepartementet til TV 2 i en e-post.

Onsdag ettermiddag lyktes det ikke TV 2 å få kontakt med Riksadvokaten.