Derfor lar Siv Jensen (Frp) det bli dyrere drivstoff

– Det skal bli billigere å eie bil, men dyrere å bruke for de som forurenser mest, sier Siv Jensen (Frp).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) la fredag frem regjeringens forslag til endrede bilavgifter, som en del av et grønt skatte- og avgiftsskifte.

Regjeringen foreslår å øke avgiftene på klimagassutslipp og drivstoff med om lag 1,6 milliarder kroner.

Økningen på avgiftene er mindre enn det Venstre ønsker.

Dette er noe av det Jensen og Solberg presenterte på en pressekonferanse:

  • Dieselavgiften øker med 35 øre.
  • Bensinavgiften øker med 15 øre.
  • CO2-avgiften på mineralolje økes med 20 øre.
  • Årsavgiften på bil reduseres med 12 prosent.
  • Satsene i pendlerfradraget økes.
  • Avskrivningsatsene for varebiler, lastebiler og drosjer blir høyere.
  • Det innføres tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor storbyene. Regjeringen foreslår å bruke 500 millioner kroner, som vil gi en prisreduksjon på cirka 10 prosent på bompenger på riks- og fylkesveier.

Billigere å eie bil

Siv Jensen (Frp) sier det viktigste for partiet har vært at avgiftsnivået totalt sett skal gå ned.

– Bilistene vil betale mindre i avgifter neste år, enn de gjør i dag. Det skal bli billigere å eie bil, men dyrere å bruke for de som forurenser mest. Det er et prinsipp Fremskrittspartiet støtter og som er programfestet, sier Jensen.

Hun medgir at det er vanskelig for Fremskrittspartiet å øke avgifter, noe partiet generelt er motstander av.

– Jeg har gjennom lang tid sagt at vi er parti for bilistene. Så før forhandlingene om et grønt skifte startet var jeg tydelig på tre ting. Det ene er at vi måtte ivareta bilistene i vårt langstrakte land, for det andre at det er et stort transportbehov for næringslivet, og at vi netto må ende opp med skatte- og avgiftsreduksjoner, sier Jensen.

Prisen på både diesel og bensin vil øke, men Jensen mener bilistene kommer gunstig ut av det.

– Det blir lettelser på i overkant av 900 millioner kroner, sier Jensen.

Ambisiøs

Statsminister Erna Solberg sier det er svært viktig med omstilling.

– Vi vet at global oppvarming kan påføre jordkloden ubotelig skade dersom vi ikke omstiller oss i en mer miljøvennlig retning. Det er derfor regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun fredag snakket om forslaget til et grønt skatteskift i statsbudsjettet for 2017.

– Sammen med KrF og Venstre har vi gjennomført et taktskifte i klimapolitikken, både gjennom tiltak nasjonalt og utenfor landets grenser, sa Solberg.

Solberg sier denne avgiftsøkningen er så langt regjeringen kan strekke seg.

– Det betyr at dette er det vi mener er riktig. Pakken henger sammen, vi skal ha et reelt skifte og ikke bare en økning. Det er mange ting i dette budsjettet som dreier seg om grønt skifte, så for de som ønsker det er det mange punkter å diskutere, sier Solberg.