I denne byen blir det slutt på gratis elbil-parkering

Byrådet i Oslo garanterer gratis elbil-parkering på alle kommunale parkeringsplasser. Men flere andre byer starter parkometeret fra nyttår.

Fra nyttår trer den nye parkeringsforskriften i kraft. Den fjerner det statlige pålegget om gratis parkering på kommunale parkeringsplasser.

Nå blir det opp til hver enkelt kommune om de vil tilby gratis parkering på sine parkeringsplasser.

Når Oslos byråd legger frem sitt budsjett onsdag vil de videreføre gratisparkeringen i hovedstaden.

– Det er et viktig element for folk som vil kjøpe seg elbiler, og det vil vi ha flere av i Oslo, forteller Lan Marie Nguyen Berg (MDG) som er samferdselsbyråd i byen.

Gratis parkering er viktig

Ifølge Elbilforeningens spørreundersøkelse blant 3500 norske elbileiere svarer 4 av 10 at gratis parkering var en av grunnene til at de valgte å bytte til elbil.

Nå håper generalsekretær Christina Bu at flere gjør som Oslo og viderefører gratisparkeringen.

– Jeg håper at alle landets kommunestyrer setter seg ned og gjør riktig vedtak fremover, sier Bu

Dyster utvikling

Det gunstige avgiftsregimet for elbiler i Norge har bidratt til at over 90 000 elbiler ruller på norske veier.

Men for første gang siden det norske elbileventyret startet peker salgstallene nå nedover. Så langt i år har antall nyregistrerte elbiler sunket med 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Dermed er elbilutviklingen inne i en kritisk fase hvor man ikke bør rokke ved fordelene, mener Elbilforeningen.

– Hvis man gjør det vil det ha en utrolig negativ innvirkning på fortsatt salg, sier Bu som forklarer salgsnedgangen med usikkerhet rundt fordelene.

Innfører avgift

Men i Trondheim går de likevel i motsatt retning av Oslo. Der innføres det parkeringsavgift også for elbiler i sentrum.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) mener elbilene fylte opp for mange plasser.

– Vi ønsker dem vekk fra gateparkeringen i Trondheim sentrum fordi at det er per i dag i alt for stor grad arbeidsplassparkering for folk, sier Ottervik.

I Bergen går de for en mellomløsning og legger seg midt mellom Trondheim og Oslo. Der går byrådet for en løsning med 50 prosents rabatt for elbiler.

– Hvorfor ikke helt gratis?

– Nei, elbiler tar jo også plass, og at de betaler noe synes vi er rett. Men samtidig så synes vi det er riktig å gi den klimarabatten som vi synes er helt nødvendig, forklarer Bergens byrådsleder, Harald Schjelderup (Ap).