FORDOMMER: At guttene dømmes hardere enn jentene for sine skolenedturer, skyldes fordommer, mener Matias Birkeland (t.v). Her sammen med klassekameratene Fredrick, Ingrid, Frederikke, Malin og Oda. Foto: Asle Bentzen/TV 2
FORDOMMER: At guttene dømmes hardere enn jentene for sine skolenedturer, skyldes fordommer, mener Matias Birkeland (t.v). Her sammen med klassekameratene Fredrick, Ingrid, Frederikke, Malin og Oda. Foto: Asle Bentzen/TV 2

Ulik behandling av unge som sliter:
– Guttene blir overlatt til seg selv

Gutter blir holdt mer ansvarlig for sine dårlige prestasjoner enn jenter. – Det er lettere å gi slipp på guttene fordi vi er overrepresentert i frafallstatistikken, sier tredjeklassingen Matias.

Mens menn innehar flere lederstillinger og får bedre betalt enn kvinner i næringslivet, faller flere gutter ut av utdanningssystemet.

Fenomenet har fått tilnavnet «guttekrisen», og er gjenstand for forskning. En undersøkelse av The Choice Lab, som er tilsluttet Norges Handelshøyskole, bekrefter en tendens fra undersøkelser i andre land.

Studien, som er utført av Ranveig Falch, Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden, viser at menn i større grad enn kvinner holdes ansvarlig for sine dårlige prestasjoner.

Menn får ikke støtte når de gjør det dårlig, men det får kvinner.

– Lettere å gi slipp på gutter

Elevene som TV 2 møtte ved U. Pihls videregående skole i Bergen, er enige i at det foreligger en viss forskjellsbehandling mellom kjønnene.

– Jeg tror det har med fordommer å gjøre. Guttene er overrepresentert i frafallstatistikken. Da er det lettere å gi slipp på, sier Matias Birkeland (18).

Klassevenninnen Oda (18) mener det eksisterer en forventning om at jentene tåler mindre enn guttene.

– Guttene takler bedre å høre «skjerp deg». Jentene tar det tyngre, sier Oda Henriette Espeland.

– Det forventes at guttene tåler det, sier Matias.

Gjengen mener jentene er bedre på å være hyggelige og si vennlige fraser til lærerne. Noen kaller det smisking, andre kaller det å være høflig.

– Det er en del jenter som ofte slipper frem, sier Fredrick Dahle (18).

– Noen, men ikke alle. Men jeg skjønner litt hva de mener, supplerer klassevenninnen Malin Folde.

Guttene overlatt til seg selv

Eddi Eidsvåg i Pøbelprosjektet, som jobber for å få ungdommer som sliter inn i jobb eller skole, kjenner igjen problemstillingen fra undersøkelsen. Hans erfaring er at guttene blir mer overlatt til seg selv.

Guttene blir mer synlige, men det kreves mer for at jentene blir sett. Noen av oss klarer å finne triks og gjemme oss. Har du en pøbel i klassen som får all oppmerksomheten, kan du gjemme deg bak ham. Det er han som får alle problemene, mens de som sitter stille slipper lettere, sier Eidsvåg til TV 2.

Pøbel-gründeren har selv gått i fella og oversett ungdommer som er stille og rolige, men som likevel sliter.

– Alle får sympati og antipati for folk. Er du en jævel og en pøbel som lager mye bråk, så bli du tatt. Er du en likandes jente som sliter på en annen måte, blir du mer tatt vare på. Det er vel menneskelig for en lærer, sier han.

– Jeg har gått i fella og ikke sett de som ikke vil bli sett. Det sier jeg til meg selv hver eneste dag: ta en kikk bak de som lager mest bråk.

Interessante fraværsregler

Eidsvåg sier de nye fraværsreglene i videregående skole blir relevant når det gjelder å se ungdommer som sliter på skolen.

– Nå som fraværet blir registrert nøyere, blir alle sett. Det blir veldig interessant å se hvem som har mest fravær. Jeg tror det er jentene, sier han.

OVERLATT TIL SEG SELV: Eddie Eidsvåg driver Pøbelprosjektet for ungdommer som sliter, sier gutter oftere blir overlatt til seg selv. Her under en annen utfordring – kjendissjakk, under «Norway Chess 2013» i Stavanger i 2013. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix
OVERLATT TIL SEG SELV: Eddie Eidsvåg driver Pøbelprosjektet for ungdommer som sliter, sier gutter oftere blir overlatt til seg selv. Her under en annen utfordring – kjendissjakk, under «Norway Chess 2013» i Stavanger i 2013. Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix Foto: Skibstad, Kent

– Jeg synser nå, men det er kunnskapsbasert synsing. Guttene blir veldig fort sett, de lager mye bråk og danser litt rundt. Men jentene som skjuler bak disse blir ikke sett, selv om de sliter like mye på skolen, sier han.

Kjønnskvotering

Forsker Ranveig Falch sier i en artikkel på NHHs egne nettsider at tendensen henger sammen med holdningen til kjønnskvotering.

– Det er kvinner og tilhengere av kjønnskvotering som står for skjevfordelingen, sier Ranveig Falch.

Hun sier at dersom man er positiv til å hjelpe frem dyktige kvinner gjennom kjønnskvotering, vil en kanskje også være mer positiv til å støtte kvinner som gjør det dårlig enn menn som gjør det dårlig, tror hun.

Forskerteamet mener funnene er relevante i diskusjonen om hvorfor unge menn faller ut av skolesystemet. Men det er ikke slått fast om forskjellsbehandlingen skjer bevisst eller ubevisst.

– Det er vanskelig å si hvorfor dette skjer, og om det er bevisst eller ubevisst. Det er heller ikke lett å si, dersom det er bevisst, om det skjer fordi en vil støtte vinneren eller straffe taperen, sier Falch.

Her er mattelæreren som kun har sekserelever

Mer til kvinner

Eksperimentet ble utført ved at forsøkspersoner skulle tildele forskjellige «arbeidere» lønn etter innsats. Tendensen var at kvinnelige «arbeidere» fikk mer enn mannlige, selv om prestasjonene var like.

Kvinner ble imidlertid ikke foretrukket fremfor menn. Det var kun i tilfeller der arbeiderne henger etter, det var forskjellsbehandling mellom kjønnene. Kvinner fikk altså en annen backup enn menn.

Les mer om hvordan eksperimentet ble utført på NHH.no.