Har for dårlig kapasitet: Barn blir ikke avhørt innen fristen

Frykter at bevis går tapt.

Over dobbelt så mange barn blir avhørt om vold og overgrep som for tre år siden. I 2016 vil nesten 6000 barn sitte i avhør hos Barnehusene.

Fristbrudd

Barn som kan være utsatt for vold eller overgrep blir avhørt av politiet på Barnehusene. Hittil i år har 3544 barn blitt avhørt, og ifølge Politidirektoratet vil tallet nærme seg 6000 når året er omme. I 2013 var tallet 2652.

Men i bare 40 prosent av sakene blir avhørene gjennomført innen fristen som er satt.

– Vi greier ikke alltid å få gjennomført avhørene fordi vi mangler avhørskapasitet eller avhørslederkapasitet, sier seksjonssjef i Politidirektoratet, Astrid Borge.

Fristene er på mellom en og tre uker, avhengig av alvorlighetsgraden i saken, og ble innført fra 1. oktober i fjor.

UNICEF reagerer

FNs hjelpeorganisasjon for barn, UNICEF, sier fristbruddene gir barna dårligere rettssikkerhet.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende. Jo senere man får gjort avhørene av barna, jo mindre bevismessig verdi kan de få. Dessuten kan det være tilfeller hvor barna da må være lenger i et hjem hvor de blir utsatt for overgrep, og senere kommer i gang med oppfølging og behandling, sier Ivar Stokkereit, juridisk rådgiver i UNICEF Norge.

Han mener både politimestrene og justisministeren nå må ta ansvar.

– Nå har vi hørt fra både justisministeren, politidirektøren og riksadvokaten at dette er saker som skal prioriteres og da må vi se at det skjer. Hver enkelt politimester må være sitt ansvar bevisst og sørger for at disse sakene blir prioritert så barna blir avhørt innen fristen. Og til slutt så er det justisministerens ansvar og vi forvente å se at disse sakene blir prioritert på det nivået vi har forutsatt, sier Stokkereit.

– Politimestrenes ansvar

Justisminister Anders Anundsen sier det er hans ansvar å sørge for at rammevilkårene er gode nok, men at det er politimestrene sitt ansvar å prioritere.

– Det er hver enkelt politimester som må sørge for å følge opp loven i sitt politidistrikt og vi legger forholdene til rette for det. Vi skal innenfor frist, så enkelt er det, sier han.

Anundsen sier han har bedt om en plan for hvordan fristene skal overholdes.

– Det er ikke bra nok at 60 prosent fortsatt er utenfor fristen, derfor har jeg bedt om en egen plan. Og jeg skal ha møte med politidirektøren om blant annet dette allerede på mandag, for å se hvordan denne planen nå skal føre til at vi kommer innenfor fristen, sier Anundsen.