Statsadvokat Lars Fause ba i september 2015 politiet vurdere varetektsfengsling av den overgrepsdømte mannen. FOTO: TV 2
Statsadvokat Lars Fause ba i september 2015 politiet vurdere varetektsfengsling av den overgrepsdømte mannen. FOTO: TV 2

Dømt for pedofili – gikk fritt rundt på bygda:

Ba om fengsling av pedodømt for over ett år siden: «HASTER MEGET!»

– Ja, han burde vært varetektsfengslet, sier påtaleansvarlig Morten Daae i politiet i Finnmark.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den overgrepsdømte mannen gikk fritt rundt i Kvalsund i ett år, etter at statsadvokaten sendte anmodning til politiet i Finnmark om å vurdere varetektsfengsling.

Brevet sendte statsadvokat Lars Fause til politiet, to dager etter at dommen fra tingretten var klar. Brevet er merket med «HASTER MEGET!».

«Under henvisning til dommen, og slutningen – hvoretter den tiltalte dømmes til forvaring i 6 år med en minstetid på 4 år for en rekke seksuelle overgrep mot flere personer – og hensyntatt at han også tidligere er domfelt for lignende forhold, bes politiet vurdere om det antas påkrevd å fremstille han for tingretten med begjæring om varetekt under henvisning til faren for nye alvorlige straffbare handlinger. Det vises herunder også særlig til den judisielle tilleggserklæring i dok. 00,12. Det understrekes at dommen ikke er rettskraftig.»

Onsdag sa påtaleansvarlig i Finnmark, Morten Daae, at mannen hadde meldt seg til soning. Da hadde ankesaken fra lagmannsretten vært rettskraftig i fire måneder, og den pedofile mannen hadde gått fritt rundt i hjembygda.

Vil gjennomgå rutinene

Han erkjenner overfor TV 2 at politiet burde håndtert saken annerledes da de mottok brevet fra statsadvokaten.

– Jeg er kjent med at den er der, og det er etter den påtegningen fra statsadvokaten vår jurist kom frem til at det ikke er grunnlag for varetekt. Konkret hva som lå bak vurderingen kjenner jeg ikke til, sier Daae til TV 2.

– Det er mange som er kritisk til den konklusjonen?

– Det skjønner jeg godt. I ettertid ser vi at det burde vært håndtert annerledes.

– Burde han vært satt i varetekt?

– Ja, det burde han, svarer Daae.

Faksimile av påtegningsarket førstestatsadvokat Lars Fause sendte til politiet i Finnmark for ett år siden.
Faksimile av påtegningsarket førstestatsadvokat Lars Fause sendte til politiet i Finnmark for ett år siden.

Påtaleansvarlig Daae sier politiet i Finnmark vil gå gjennom sine rutiner etter denne saken.

– Vi er nødt til å se på hva vi har gjort, og det er helt klart at slike saker skal håndteres annerledes i tiden som kommer, sier han.

Han forteller at overgrepene i saken fant sted for lengre tid tilbake, og at dette antakelig er årsaken til at den overgrepsdømte mannen ikke ble satt i varetekt, på tross av at tingretten konkluderte med at det var stor fare for gjentakelse.

– Jeg har sett den konklusjonen fra retten. Jeg har ikke inngående kjennskap til saken slik at jeg kan vurdere om vurderingen i etterpåklokskapens lys var riktig. Men det var vurderingen som ble gjort av juristen for ett år siden, at det ikke var grunnlag for å fengsle vedkommende den gangen, sier Daae.

– Det vi fant ut da saken var endelig ferdig, var at saken skal sendes til Kriminalomsorgen på vanlig måte. Det var i den sammenhengen vi sviktet. Saken ble liggende for lenge hos oss før vi fikk sendt over saken. Det tar vi selvkritikk på, at vi ikke klarte å gjøre den jobben vi skulle i den sammenhengen, sier han.

TV 2 har snakket med en familie som har vært utsatt for overgriperen. De føler seg sviktet. Familien visste ikke at mannen som bodde hos dem i perioder over to over var tidligere straffedømt for seksuelle overgrep mot barn. Fra jenta i familien var 6 år gammel, ble hun og broren utsatt for gjentatte seksuelle overgrep. Ved to tilfeller møtte moren til to av ofrene på den overgrepsdømte mannen på lokalbutikken.

– Jeg har full forståelse for at de føler seg sviktet av det offentlige, som skal ivareta deres interesser. Som jeg har sagt tidligere – jeg beklager, og jeg skulle gjerne sett at vi hadde behandlet denne saken annerledes, sier Daae.

– Vi må ta selvkritikk

Mannen ble først anmeldt i 2011, og ble da ikke varetektsfengslet. Også statsadvokaten tar selvkritikk i saken.

– Det er ingen tvil om at denne saken har tatt for lang tid. Vi må ta selvkritikk på håndteringen av saken, sier Lars Fause, førstestatsadvokat i Troms og Finnmark til TV 2.

Etter at Høyesterett tidligere i år avslo anken, og dommen dermed ble rettskraftig, ble saken sendt til politiet i Finnmark, som skulle ta kontakt med kriminalomsorgen om at den domfelte skal sone. Men politiet gjorde ikke noe før nettavisen iFinnmark gjorde dem oppmerksom på at mannen gitt fritt rundt.