Vil ha 20-årsgrense på røyk og snus

Senterpartiet vil likestille snus og røyk med sprit.

Mens du i dag kan kjøpe røyk og snus når du er myndig, foreslår en enstemmig programkomité i Senterpartiet å heve aldersgrensen fra 18 til 20 år.

– Kan bedre folkehelsen

Helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe mener det vil være et viktig tiltak for å bedre folkehelsen dersom færre unge begynner med røyk eller snus.

– Tobakksbruk er den enkeltfaktoren som bidrar til mest helseskade i Norge og da mener vi at 20 års aldersgrense er et av flere tiltak som kan bedre folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

I tillegg til økt aldersgrense ønsker Senterpartiet også økte avgifter på tobakk og vil i likhet med helseminister Bent Høie (H) kun tillate salg av reklamefrie tobakkspakker i Norge.

Tobakk bør være ulovlig for folk under 20, sier Sps Kjersti Toppe. Foto: Yngve Sem Pedersen/TV 2
Tobakk bør være ulovlig for folk under 20, sier Sps Kjersti Toppe. Foto: Yngve Sem Pedersen/TV 2

– Er ikke en person som er myndig gammel nok til å avgjøre om de vil kjøpe røyk eller snus?

– Vi har jo 20 års aldersgrense på en del skadelige ting som sprit, så vi har fra før differensierte aldersgrenser, så vi tenker at en 20 års aldersgrense på kjøp av tobakk er forståelig ut fra de skadelige effektene det har, sier Toppe.

– Moralistforslag

Tidligere har både legeforeningen og Helsedirektoratet ønsket 20 års aldersgrense, men forslaget faller ikke i god jord hos alle på Stortinget.

– Det er et moralistforslag fra Senterpartiet som egentlig bør puttes i søppelkassa, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

Moralistforslag klar for søppelkassa, mener Frps Bård Hoksrud. Foto: Yngve Sem Pedersen/TV 2
Moralistforslag klar for søppelkassa, mener Frps Bård Hoksrud. Foto: Yngve Sem Pedersen/TV 2

Han mener det er uaktuelt for dagens regjeringspartier å være med på å øke aldersgrensen for kjøp og salg tobakk.

– Når man er 18 år kan man reise ut i krigen, man kan gifte seg og da bør man også kunne ta ansvar om man vil røyke eller ikke. Jeg synes Senterpartiet bør være opptatt av viktigere ting, sier Hoksrud.

– Vil modnes over tid

Selv om programkomiteen i Senterpartiet er enstemmig i sitt forslag, regner Kjersti Toppe med debatt frem mot landsmøtet til våren.

– Det er viktig å unngå at unge begynner med tobakk. Tiden er moden for å heve aldersgrensen til 20 år. Dette er et forslag jeg tror vil modnes over tid, sier Toppe.

Hun håper økt aldergrense kan bli en realitet dersom Senterpartiet får regjeringsmakt etter valget neste høst.

– Vi har fått faglige anbefalinger om dette i flere år. Det er en tydelig folkehelsepolitikk som vi ønsker å få effekt av i en ny regjering, sier Toppe.