Skattelistene kommer i natt: Slik søker du

KLART FOR SKATTEJAKT: Skattesøk kan kun gjøres gjennom skatteetatens nettsider. Alle søkene blir logget, og det går automatisk beskjed til den som blir sjekket om hvem som har gjort søket. Illustrasjonsfoto: Alexander Klanderud/TV 2
KLART FOR SKATTEJAKT: Skattesøk kan kun gjøres gjennom skatteetatens nettsider. Alle søkene blir logget, og det går automatisk beskjed til den som blir sjekket om hvem som har gjort søket. Illustrasjonsfoto: Alexander Klanderud/TV 2
I natt publiseres skattelistene for inntektsåret 2015.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Skattelistene inneholder informasjon om inntekt, formue og skatt til de som bor og arbeider i Norge.

Fra 2011 var det ikke lenger mulig å søke i skattelistene gjennom nettavisene. Alle søk må gjøres via Skattetatens nettsider.

Søket krever innlogging via ID-porten eller MinID. Alle søk logges hos Skatteetaten. Du har også mulighet til å se hvem som har søkt på deg.

Dette innebærer at den personen du søker opp får opplysninger om at du har søkt, tidspunkt for søket, ditt navn, fødselsår, postnummer og poststed.

For å finne ut av om noen har søkt på deg, må du logge deg inn på skattesøket. I menyen øverst klikker du på lenken med Søkestatistikk. Da får du opp loggen over de som har søkt på deg.

Pressen får tilgang til skattelistene for å drive redaksjonelt arbeid.

Fra natt til fredag vil TV 2 fortløpende legge ut redaksjonelle utdrag fra skattelistene.

Gjennomsiktighet

Det er Stortinget som har bestemt at skattelistene skal være åpne. Begrunnelsen er at samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med likningsarbeidet.

Dette forteller skattelistene:

  • Nettoformue – den totale verdien (basert på ligningsverdi) av fast eiendom, aksjer, verdipapirer og bankinnskudd, minus gjeld.
  • Inntekt – alminnelig inntekt er summen av skattepliktige inntekter minus fradrag.
  • Skatt – med utliknet skatt menes summen av inntekts- og formuesskatt til kommune, fylke og stat, samt trygdeavgift.
SJEKK HVEM SOM HAR SØKT PÅ DEG: Under «søkestatistikk» ligger informasjon om hvem som har søkt på dine opplysninger.
SJEKK HVEM SOM HAR SØKT PÅ DEG: Under «søkestatistikk» ligger informasjon om hvem som har søkt på dine opplysninger. Foto: Lars Barth-Heyerdahl

Skattelistene viser dessuten skattyters navn, fødselsår, postnummer, poststed og skattekommune.

Kan ha «usynlige» inntekter

For vanlige lønnsmottakere gir skattelistene en brukbar indikasjon på en persons inntekter og formue, men det gir langt fra hele bildet. Alminnelig inntekt er sum av inntekter minus fradrag, og disse varierer fra person til person.

Mange kan også ha inntekter som ikke er synlige i skattelistene, forklarer Annette Alstadsæter, professor i skatteøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU.

Hun forsker på om ulikhetene i inntekt er større enn de ser ut til når man tar høyde for inntektene fra bedrifter. Alstadsæter trekker fram innføringen av utbytteskatt i 2006 som et eksempel.

– Skatten gjorde at flere bedriftseiere holder tilbake overskudd i bedriften i stedet for å utbetale det til eierne som utbytte. På den måten kan en person ha større inntekt enn det ser ut til ifølge skattelistene, sier Alstadsæter.

SKATTEEKESPERT: Professor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen NMBU. Foto: Handelshøyskolen NMBU
SKATTEEKESPERT: Professor Annette Alstadsæter ved Handelshøyskolen NMBU. Foto: Handelshøyskolen NMBU

Ikke markedsverdi

Fast eiendom vil også påvirke størrelsen på en persons formue. Utgangspunktet for beregningen er husets ligningsverdi, men ligningsverdien kan være mye mindre enn markedsverdien.

Man skal også huske på at skattelistene bare oppgir en persons nettoformue, som er sum av skatteverdien av eiendelene minus gjeld. Dermed vil den reelle formuen ikke gå fram av skattelistene.

Rentekostnader trekkes dessuten fra inntekten man står oppført med i skattelistene. Har man et stort boliglån og høye rentekostnader, vil inntekten derfor fremstå som lavere enn den egentlig er.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook