overgriper går fritt rundt i lokalbygda

De overgrepsutsatte fortviler: 
– Møter på ham på lokalbutikken

Retten slo fast at det var en reell og kvalifisert fare for at mannen vil begå nye, alvorlige overgrep og dømte ham til forvaring. Nå går han rundt i hjembygda og venter på å få sone.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I den lille kommunen Kvalsund i Finnmark bor det rundt 1.000 innbyggere.

I en av bygdene går en overgrepsdømt mann fritt rundt i påvente av soning. Det har han gjort i fire måneder, selv om han er dømt til seks års forvaring for grove seksuelle overgrep mot fem barn.

– Overgrepene som er gjort mot ungene mine er grove. Veldig grove, sier moren til to av de fornærmede til TV 2.

Familien visste ikke at mannen som bodde hos dem i perioder over to over var tidligere straffedømt for seksuelle overgrep mot barn.

Fra jenta i familien var 6 år gammel ble hun og broren utsatt for gjentatte seksuelle overgrep.

Reell fare for gjentakelse

Mannen ble først dømt for overgrep mot fem barn i Hammerfest tingrett. Saken ble anket, og også i lagmannsretten ble han dømt.

Lagmannsretten slår fast at det er en reell og kvalifisert fare for at mannen vil begå nye alvorlige overgrep dersom han blir løslatt.

I lagmannsretten ble det også slått fast at skadevirkningene for de fornærmede har vært betydelig, og at overgrepene har gjort ubotelig skade for de fornærmedes familier.

– Viser det manglede fokuset de har på de fornærmede i saken

I retten viste mannen heller ingen anger og forståelse for de fornærmedes situasjon.

Familie i frykt

Nå går familien rundt i frykt. Mannen vandrer fritt rundt i hjemkommunen til flere av sine ofre - det fire måneder etter at høyesterett avslo mannens anke og dermed ble rettskraftig.

Ved to tilfeller har moren til to av ofrene møtt på den overgrepsdømte mannen på lokalbutikken.

– Vi er nødt til å styre vår hverdag etter sånne tilfeller, at vi kan møte på ham. Det er vi som må legge om hele livet vårt, han kan gå fritt rundt og gjøre akkurat det som passer ham, sier moren.

Etter at høyesterett avslo anken ble det saken sendt til politiet i Finnmark, som må ta kontakt med kriminalomsorgen om at den domfelte skal sone.

Men politiet gjorde ikke noe før nettavisen iFinnmark gjorde dem oppmerksom på at mannen gitt fritt rundt.

– Vi har rett og slett ikke klart å fange opp den saken da den kom inn. Slik sett har vi ikke gjort den jobben vi skal gjøre, sier Morten Daae, påtaleleder i Finnmark politidistrikt.

Har du forståelse for at pårørende, ofre og naboer reagerer?

– Ja, det har jeg full forståelse for. Dette er uforståelig for publikum, sier han.

Politiets beklagelse er ikke nok for naboer i Kvalsund, som er redd for hva som kan skje med deres barn.

– Snakker han til dem så har vi sagt de skal hyle og springe hjem. Man vet jo aldri, jeg er bekymret, sier Katrine Andreassen, tobarnsmor i Kvalsund.

Mannens forsvarer Sidsel Katralen mener han ikke burde vært idømt forvaring.

– Og hvem skal isåfall ta på seg skylden dersom det skjer ham noen ting? spør hun.