Innrømmer asylkaos:

Nå kommer omstridt grensegjerde – til 20.000 kroner meteren

– Det var viktig for oss å ikke fortelle omverdenen om hvor kaotisk situasjonen faktisk var, innrømmer politimester Ellen Katrine Hætta.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har bestilt et 200 meter langt gjerde ved den norske grensestasjonen på Storskog. Det skal motvirke det samme kaoset som 5500 asylsøkere og migranter skapte sist vinter.

Et omstridt prosjekt, nesten helt på grensen. På norsk side ved Storskog reiser staten et 200 meter langt, og 3,5 meter høyt gjerde vi må nesten et år tilbake i tid for å finne begrunnelsen for.

Da startet det som etter hvert utviklet seg til en invasjon av 5500 asylsøkere, flyktninger og migranter.

Verre kaos enn meldt

– Situasjonen er ganske ekstrem, sa politimester Ellen Katrine Hætta til TV 2 5.november i fjor.

Da var beredskapen i Finnmark på et nivå som ikke har vært siden andre verdenskrig. Fylkesmannen fortalte til TV 2 at det gikk russiske rykter om at det kunne komme opp mot 1000 i døgnet over grensestasjonen. Situasjonen var langt verre enn det politimesteren valgte å formidle da hun den gang beskrev situasjonen ved den norske grensestasjonen i Sør-Varanger.

– Det var viktig for oss å ikke eskalere situasjonen, fortelle omverdenen om hvor kaotisk situasjonen faktisk var, innrømmer politimesteren i dag.

Gjerdet som nå er under oppføring koster 20.000 kroner meteren, totalt fire millioner og er en politisk bestilling fra regjeringen. Meningen, og målet er å sikre norsk kontroll der det i fjor hersket et ekstremt kaos.

Regjeringen har bestilt, og Justisdepartementet effektuert ordren. Statssekretær Ove Vanebo (Frp) mener det er vel anvendte penger til et godt formål.

VIDÅPEN GRENSE: Da TV 2 besøkte Storskog i november i fjor, var det ikke mulig å stenge grensen. En halvtime før en ny pulje kom syklende til Norge, overleverte to russiske grensevakter passene til norsk politi. Ansiktene til grensevaktene og den norske polititjenestemannen måtte sladdes etter anmodning. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2
VIDÅPEN GRENSE: Da TV 2 besøkte Storskog i november i fjor, var det ikke mulig å stenge grensen. En halvtime før en ny pulje kom syklende til Norge, overleverte to russiske grensevakter passene til norsk politi. Ansiktene til grensevaktene og den norske polititjenestemannen måtte sladdes etter anmodning. FOTO: KJELL PERSEN / TV 2

Vil stenge grensen ved behov

– Hvis det da kommer en veldig stor folkemengde, så vil vi da kunne stenge grensen og sørge for at det er kontroll akkurat på det punktet, så kan man følge opp med grensevakter eller annet personell hvis det blir uroligheter utenfor gjerdet, sier han til TV 2.

Statssekretæren mener altså at gjerdet er en god investering i rikets sikkerhet. Folk i det norsk-russiske grenselandet er ikke like overbevist om det. Mange opplever gjerdet som en provokasjon mot det gode naboskap og folk til folk-samarbeidet mellom Norge og Russland i nord.

– For meg er det umusikalsk at Norge nå tar initiativ til å bygge et gjerde på 200 meter som ingen forstår, og jeg kan ikke se noen praktisk nytte av det. Det er symbolpolitikk, men jeg ser ingen rasjonelle grunner for å gå i gang med en slik bygging, sier lokalpolitikeren Rune Rafaelsen som i flere tiår har jobbet for å sikre de gode relasjonene som er utviklet mellom russere og nordmenn i nord.

På russisk side vokter FSB grensen med skarpladde våpen, hunder og piggtrådgjerde. FOTO: THOMAS NILSEN / THE INDEPENDENT BARENTS OBSERVER
På russisk side vokter FSB grensen med skarpladde våpen, hunder og piggtrådgjerde. FOTO: THOMAS NILSEN / THE INDEPENDENT BARENTS OBSERVER

Vil ha ny grensestasjon

I Sør-Varanger venter så vel politi som tollere på en ny grensestasjon på Storskog, det eneste konkrete nordområdetiltaket i regjeringsplattformen fra 2013.

Den er ikke bygd, og gjerdet som nå reises, er i følge Barents-spesialist og redaktør Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer kun en god dokumentasjon på behovet.

– Da hadde politiet sluppet å stå i snøskavlen og håndtert migrantene som kom i fjor, da ville vi hatt en kapasitet, og den sikkerhet og fysiske tilretteleggingen rundt kontrollstedet som politiet og Justisdepartementet etterlyser, sier han.

Regjeringen har til nå nøyd seg med et gjerde, og en port som kan lukkes. Til nytte, i alle fall for politimesteren.

– Nytten er jo at vi skal ha orden og sikkerhet på grenseområdet innenfor Storskog, sier Ellen Katrine Hætta.