staten setter Forhud ut på Anbud:

Sykehusleger skeptiske til omskjæring – ønsker at privatklinikker overtar

Sykehusene vil ikke prioritere rituell omskjæring av friske barn, derfor legger Helse Sør-Øst tjenesten ut på anbud.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2015 gjorde helseminister Bent Høie det påbudt for det offentlige å tilby omskjæring av guttebarn, men møtte motstand blant legene. Siden loven trådte i kraft har sykehusene ikke prioritert å omskjære friske barn på religiøst og kulturelt grunnlag.

Omskjæring på anbud

Nå har Helse Sør-Øst sett seg nødt til å sette omskjæring av guttebarn ut på anbud til private aktører.

– Det er ventetider for barn til kirurgi, og denne pasientgruppen blir ikke foran de barna som trenger kirurgi. I tillegg er det motstand mot å gjøre dette inngrepet i en del faggrupper, sier Alice Beathe Andersgaard, direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst.

Helsemyndighetene anslår at rundt 2000 barn, de fleste muslimske, blir omskåret i Norge hvert år. I 2015 ble bare rundt 80 av disse utført på offentlige sykehus.

– Grei prioritering

Svein Aarseth leder Rådet for legeetikk. Han er ikke overrasket over at sykehusene nedprioriterer rituell omskjæring.

– Hvis du skal prioritere inngrep på friske mot inngrep på syke synes jeg den prioriteringen er veldig grei, sier Aarseth.

Han erfarer at mange leger er skeptiske til omskjæring som ikke har et medisinsk formål.

–Vi snakker om å behandle friske guttebarn på en religiøs eller kulturell bakgrunn. De har ingen mulighet til å samtykke selv, fordi de er så små, sier Aarseth.

Ønsker private velkommen

Helseminister Bent Høie er fullt klar over motstanden blant legene, men noen ny debatt om reservasjonsrett blir det ikke.

– Nei, nå har vi fått et utvalg som har utredet spørsmål knyttet til reservasjonsrett rent generelt, men det er sykehusene som har et ansvar for at det finnes et tilbud. Det er naturlig å legge til rette for at leger som har sterke motforestillinger til dette ikke blir tvunget, sier Høie.

Han ønsker private aktører hjertelig velkommen når de offentlige sykehusene ikke vil prioritere omskjæring.

– Det er helt i tråd med det som er regjeringens politikk, og også i tråd med det jeg sa var en mulig løsning da saken ble behandlet i Stortinget, sier Høie.