Mor mishandlet datter (4) – slipper fengsel fordi hun er omsorgsperson

Loven slår fast at fysisk og psykisk vold som den kvinnen erkjenner, skal straffes med ubetinget fengsel, men den 42-årige kvinnen slipper med samfunnsstraff.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 42 år gamle kvinnen erkjente straffskyld da hun i Nedre Telemark tingrett sto tiltalt for mishandling av datteren.

Mens datteren var fire år gammel truet moren henne med kniv, sa at hun skulle drepe henne, slo henne og kløp henne på kroppen, kastet gjenstander på henne og kjeftet på henne. Blant annet sa hun til datteren at hun hatet henne.

Tingretten slår fast at kvinnen regelmessig utsatte datteren for vold og sjikane over lengre tid.

Retten ser mest alvorlig på episoden der moren truet datteren med en kniv:

«Tiltalte tok rundt fornærmedes håndledd med den ene hånden og la den butte enden av en kjøkkenkniv på fornærmedes håndflate. Fornærmede ble veldig redd og tiltalte så dette. Hendelsen fant sted da fornærmede var omlag fire år».

– Glemmer det aldri

Hendelsen blir i dommen fra Nedre Telemark tingrett beskrevet som særdeles grov, og slår fast at opplevelsen dannet frykt hos datteren, som i dag er ti år gammel.

– Retten har ved vurderingen lagt vekt på fornærmedes forklaring i dommeravhør hvor hun forteller at hun blir «redd og trist» av det som har skjedd. Hun har særlig trukket frem knivepisoden og sagt at «jeg glemmer det aldri», heter det i dommen.

Rettspraksisen tilsier at straffen for slike forhold skal være ubetinget fengsel. I straffutmålingen delte retten seg i flertall og mindretall. Flertallet mente at det var så mange formildende omstendigheter at det bør gjøres unntak.

Blant disse er at 42-åringen har stabilisert seg og gjenopptatt medisinering for sine psykiske problemer, og at det er til barnets beste at mor som omsorgsperson ikke må ut av familien for å sone.

I tillegg har 42-åringen erkjent straffskyld, og saken har ligget lenge på vent før den kom opp for retten. Dette er også faktorer som utløser strafferabatt.

Mindretallet imot samfunnsstraff

Med utgangspunkt i en høyesterettsavgjørelse og to lagrettsdommer, mente flertallet i retten det var grunnlag for å idømme henne samfunnsstraff.

Særlig hennes rolle som omsorgsperson veide tungt. Hensynet til barnets beste skal alltid ha prioritet i avgjørelser som angår barna.

Mindretallet mente derimot at den 42 år gamle moren ikke er den sentrale omsorgspersonen i denne saken, i motsetning til avgjørelsene som ble brukt som referanse. Her er det en far i bildet, noe som ikke var tilfelle for referansesakene.

Advokat: – Riktig avgjørelse

Småbarnsmoren slipper dermed seks måneders fengsel, hvorav tre måneder betinget, slik som aktoratet foreslo. En riktig avgjørelse, ifølge forsvarer Andreas Nyhaug.

– Jeg synes det er en riktig avgjørelse og en fornuftig avgjørelse. Hovedregelen i straffelovens paragraf 219 er ubetinget fengsel, men denne saken var så spesiell så flertallet fant å fravike hovedregelen, sier han til TV 2.

Han er uenig i mindretallets innspill om at forholdene som ga grunnlag for samfunsstraff, ikke gjelder i denne saken.

– Det finnes flere dommer hvor retten har kommet til at samfunnsstraff kan anvendes. Mitt poeng var fremst barnets beste. Prosessen med å gjenopprette kontakt mellom mor og barn ville bli forsinket dersom moren måtte sone en straff. Det har retten tatt til seg, sier Nyhaug.

– Fikk hun lavere straff fordi det dreier seg om en mor og ikke en far?

– Godt spørsmål, som du må stille dem som domfeller. I teorien ja, men i praksis nei. Basert på erfaring er det et kjønnsrollemønster som sitter i hos de fleste. Det viser seg at det er lettere å finne formildende omstendigheter hos kvinner, uten at jeg mener det skal være slik, sier Nyhaug.

– Men jeg tenker at det var et sammenfall av flere formildende omstendigheter som gjør at det ble samfunnsstraff her. Hovedregelen er ubetinget fengsel, og sånn bør det være.

– Forventer du en anke?

– Ærlig talt ikke. Jeg håper det ikke blir en ankesak, sier Nyhaug.

Uavklart ankespørsmål

Politiadvokat Christine Skaugård var aktor i saken. Hun sier det er statsadvokaten som avgjør ankespørsmålet.

– Saken og dokumentasjonen blir sendt til statsadvokaten, som skal avgjøre om saken blir anket, sier hun.

Skaugård vil ikke kommentere hva hun synes om straffenivået, som lå en del under begjæringen fra aktoratet.

– Aktoratet ba om seks måneders fengsel hvorav tre måneder betinget. Dette er det straffenivået jeg mener er rett i denne konkrete saken, sier hun.