Medisinbruken på sykehjemmet med bar og butikk har gått ned

Beboere ved Manglerudhjemmet bruker mindre medisiner enn for halvannet år siden.

Manglerudhjemmet i Oslo har fått enorm oppmerksomhet de siste dagene.

Ledelsen ved det privatdrevne sykehjemmet har gått nye veier for at beboerne skal trives, og har blant annet bygget pub, restaurant, sparom og «butikk».

Helseeffekt

Tora Zimmer Stensvold er tillitsvalgt for sykehjemslegene i Oslo.

Hun er lege på Manglerudhjemmet, som ett av flere sykehjem i Oslo. Hun jobber både på kommunalt og privat drevne sykehjem i hovedstaden.

Stensvold sier engasjementet ved Manglerudhjemmet har vært helt spesielt.

– Prosjektet har vært en idé, som er etablert ved flere sykehjem, og som heter Bedre Hverdagsliv. I løpet av 2014 og 2015 så har det skjedd mye med etableringen av trivselstiltakene. Det er tidligere vist at det helt sikkert har effekt på pasientens helhetlige helsetilstand, sier Stensvold til TV 2.

Hun sier at også medisinbruken ved sykehjemmet har endret seg.

– Litt tilfeldig har vi gjort en måling på hvor mye medisiner vi brukte på et tidspunkt i januar 2015, og igjen på et tidspunkt i sommer. Og bruken går ned. Totalt hvor mange medisiner hver pasient bruker er redusert, sier Stenvold.

Legen har blant annet måttet gi mindre medisin til urolige og aggressive pasienter.

– Og medisinen vi ønsker i gå minst av, antipsykotika, har vi redusert bruken med 40 prosent, sier hun.

Stensvold understreker at det alltid vil være noen pasienter som trenger den type medisiner, men at trivselstiltakene kan hatt effekt.

– Det er kanskje færre som har behov for disse hvis vi har enda høyere fokus på miljøbehandlingen, sier hun.

Kommunen kan overta

Manglerudhjemmet drives av det private selskapet Unicare, men om to år vil kommunen eller en frivillig organisasjon overta driften igjen.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang, nå leder av helse- og sosialkomiteen, mener Manglerudhjemmet er et bevis på at privatdrevet sykehjem fungerer.

– I Oslo bestemte vi at 50 prosent av sykehjemmene skulle drives kommunalt, 20 prosent av ideelle organisasjoner og 30 prosent av det private. Mangfoldet skulle stimulere til nye ting, sier Stang.

I dagens byråd i Oslo har Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV) flertall, og vil ha mindre privat eldreomsorg.

– De sa før at de var imot privat drift fordi kvaliteten ble dårligere. Og nå ser vi at kvaliteten ble så god som den er på Manglerudhjemmet, og likevel er de imot det. Og da spør jeg om grunnen til det? Er det for å straffe de eldre og syke? spør Stang.

Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo, og sier det er langt fra realiteten.

– Jeg håper ikke Fabian Stang tror vi vil straffe de eldre og syke, og at det er det som er vår hensikt. Manglerudhjhemmet har gjort mange bra ting, men det er med penger de har fått fra kommunen. I tillegg så har de ildsjeler som har stått på, og det skal de ha masse skryt for, sier Thorkildsen.

Manglerudhjemmet mottok 100.000 gjennom prosjektet «Bedre hverdagsliv».

Økernhjemmet

Thorkildsen sier det er flere lignende eksempler på sykehjem som har gjort det samme, som er drevet kommunalt.

Hun viser til Økernhjemmet, som har svært mange av de samme trivselstiltakene - med både pub og butikk.

– Det har de gjort fordi også de fikk tilgang til pengene som min forgjenger delte ut. De har vært viktige for å få i gang prosesser som har gjort at man har fått en mer hjem-følelse på sykehjemmene. Når vi tar over ansvaret skal vi sørge for at de gode sidene, og det de har oppnådd på Manglerudhjemmet, og mange andre steder, blir videreført og forsterket, sier Thorkildsen.

Hun sier at det, samtidig som man sikrer trivselen og omsorgen til eldre, er viktig å vite hvem som tjener på eldreomsorgen.

– Vi vet ikke hva en aktør som Unicare tar ut på å drive eldreomsorg i Oslo. Så da må folk ta stilling til om det er greit når det er fellesskapsfinansiert velferd vi snakker om, sier Thorkildsen.

Hun sier det også er vanskelig å få innsyn i hva som gjøres av tiltak og hvordan pengebruken er på de kommersielt drevne sykehjemmene.

Se debatten mellom Stang og Thorkildsen: – Kommunale sykehjem har gjort samme tiltak som Manglerudhjemmet

– Vi ønsker en politikk basert på likebehandling og likestilling, og det er veldig stor forskjell på lønn og pensjon - avhengig om man jobber på et privat eller offentlig sykehjem, sier byrådet.