TRYGD OG UTBYTTE: Arbeidstakere som sykmelder seg fra eget AS, og tar ut utbytte istedenfor lønn, er vanlig i byggebransjen, ifølge en håndverker som TV 2 har snakket med. Foto: Colourbox
TRYGD OG UTBYTTE: Arbeidstakere som sykmelder seg fra eget AS, og tar ut utbytte istedenfor lønn, er vanlig i byggebransjen, ifølge en håndverker som TV 2 har snakket med. Foto: Colourbox

Nav-svindlere  lurer til seg åtte milliarder:

– Han er uføretrygdet og jobber 250 timer i måneden

En tømrer forteller om åpenlys trygdesvindel og tvilsomme metoder i byggebransjen – og alt er ikke en gang ulovlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har i flere artikler satt søkelys på omfanget av trygdesvindel. I 2015 ble 895 personer dømt for Nav-svindel til en verdi av mer enn 180 millioner kroner.

Se oversikt nederst.

Mørketallene er store. Beregninger viser at trygdesvindlere lurer til seg så mye som åtte milliarder av skattebetalernes penger.

Etter de første artiklene om bedrageridommene, er TV 2 blitt kontaktet av flere som har sett svindel på nært hold.

Én av disse er en tømrer i 30-årene fra Østlandet. Han ber om om å få uttale seg anonymt, når han forteller om hvor han mener mesteparten av trygdesvinnet ligger.

– De som bli tatt er de som går på AAP eller dagpenger og leverer meldekort, samtidig som de jobber. De som bruker hodet, blir ikke tatt, sier tømreren.

– Jeg kjenner ti-tolv stykker som driver aksjeselskap (AS), og samtidig går sykmeldt og tar ut utbytte fra selskapet. Selv om de er sykmeldt jobber de full tid og står på, sier han.

Ufør AS-eier

Han forteller også om en ny trend i faget:

– Det nye er folk som er uføre, som oppretter AS for å kunne jobbe fulltid, sier tømreren.

– Jeg vet om en person som er uføretrygdet og jobber 250 timer i måneden. En annen har gått på arbeidsavklaringspenger (AAP) i årevis, og hentet ut sju og en halv million i utbytte, sier han.

TV 2 skrev tidligere om en 44-åring som i 2015 ble dømt for å heve 3.5 millioner kroner i urettmessig trygd, samtidig som han var selvstendig næringsdrivende. I perioder var han også sykmeldt

Han kom i Navs søkelys i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning.

Sykmeldt av utmattelse

Tømreren TV 2 har snakket med, som har årevis med erfaring både som ansatt og som firmaeier, sier det virker som inntekter fra eierinteresser går under radaren på Navs kontrollsystemer.

– Eierinteresser i et AS er noe annet enn lønn. Jeg kunne ramse opp 10-15 personer som jobber og hever lønn et halvt år i sitt eget selskap, før de sykmelder seg som følge av utmattelse. Men de jobber videre, sier han.

– Jeg har vært rundt på byggeplasser i 13 år, og jeg har aldri sett en Nav-kontroll, sier han.

En annen metode, som også går igjen i dommene som TV 2 har gjennomgått, er å heve Nav-stønad og få lønnen utbetalt til en annen person, som en samboer eller ektefelle.

– Jeg vet om flere som unngår å oppgi inntekt fordi de kan miste Nav-stønad, sier han, og gir et eksempel fra da han selv drev sitt eget selskap:

– Jeg hadde folk i arbeid, så sykemeldte han ene seg og kom ikke på jobb. Jeg fant ut at han hadde tatt seg jobb på en annen byggeplass, i tillegg til å være sykmeldt. Da jeg kontaktet Nav og fortalte det, fikk jeg høre at de ikke hadde kapasitet til å følge opp saken. Selv om han jobbet åpenlyst 200 meter fra dem, sier han.

– Noe muffens

Tømreren mener det burde være enkelt å avdekke slike former for bedrageri.

– Når selskapet har én ansatt og én eier, og selskapet omsetter for halvannen million – da er det det noe muffens, sier håndverkeren, som sier han vil fortelle om dette fordi han selv er provosert av praksisen,

– Hadde Nav gitt meg en stilling, skulle jeg avdekket mye for dem, spissformulerer tømreren.

Flere har kontaktet TV 2 om personer de kjenner til til som jobber ved siden av å heve trygd. Én mann fra Sørlandet forteller om en mann som daglig jobber i farens bedrift, samtidig som han får uførestønad fra Nav.

– Da jeg rapporterte det til Nav, fikk jeg høre via andre andre at han hadde sagt at han bare hjelper til innimellom. Så skjedde det ikke noe mer, og jeg ser ham stadig vekk jobbe på samme sted, sier tipseren til TV 2.

En kvinne i Nord-Norge forteller om to personer som har et AS. Tipseren forteller at mannen som står som daglig leder hever Nav-stønad, men jobber full tid for firmaet.

Fullt lovlig med utbytte og Nav-stønad

Sverre Lindahl, direktør i Nav kontroll, sier han kjenner til trenden som tømreren beskriver.

– Vi har ikke grunnlag for å si at det er en trend, men vi kjenner til problemstillingen, sier han.

Han sier videre at utbytte fra et AS i kombinasjon med Nav-stønad er fullt lovlig, ettersom utbytte ikke er pensjonsgivende inntekt.

Regelbruddet kommer først når man er helt eller delvis sykmeldt, og samtidig jobber utover det sykmeldingen tilsier.

– Det er lov å ta ut utbytte og samtidig motta trygd. Grunnen er at utbytte ikke er pensjonsgivende inntekt. Utbytte fra et aksjeselskap har derfor ikke konsekvenser for inntekts- og aktivitetsbaserte ytelser fra Nav, sier Sverre Lindahl, direktør i Nav kontroll.

– Men det er viktig å presisere at omfang av arbeid og inntekt har betydning for utbetalingen fra Nav. Alle som mottar stønader har plikt til å gi korrekt informasjon om dette, sier Lindahl.

– Per definisjon trygdemisbruk

Han påpeker samtidig at det er forskjell på sykepenger og uføretrygd.

– Mottar man sykepenger og fortsetter å jobbe mer enn sykmeldingen tilsier uten å informere Nav, er det per definisjon misbruk av trygd. Mottar man sykepenger, jobber den graderingen man skal, og tar ut utbytte, er det ikke misbruk av trygd, sier Nav-direktøren.

– Når det gjelder uføretrygd, kan en uføretrygdet person arbeide og tjene det vedkommende er i stand til. Brukeren skal melde fra om forventet inntekt i inntektsplanleggeren på Nav.no. Året etter, når ligningen er klar, skjer det en avregning hvor det som eventuelt er for mye utbetalt kreves tilbake eller trekkes i løpende stønad. Er det betalt ut for lite, blir dette etterbetalt, sier Lindahl.

Det er med andre ord trygdesvindel å være hundre prosent sykmeldt med sykelønn, samtidig som man fortsetter å jobbe.

En uføretrygdet er velkommen til å jobbe så mye som mulig, men får altså avkorting i trygd dersom inntekten kommer over et visst nivå.

I begge tilfellene er det innenfor regelverket å ta ut utbytte fra et aksjeselskap.

Kan ikke kontrollere alle

Når det gjelder kritikken om at Nav er for slappe med kontroller, svarer Sverre Lindahl at det ikke er mulig å kontrollere alle arbeidsplasser.

– Vårt velferdssystem er basert på tillit. Det betyr at enhver som mottar stønad plikter å gi korrekt informasjon om forhold av betydning for stønaden, blant annet hvor mye du jobber og tjener. Så gjennomfører Nav etterkontroller basert på blant annet risikovurderinger, analyser, registersamkjøringer, meldinger fra samarbeidspartnere og tips. Ut fra dette gjennomfører vi også stedlige kontroller, sier han.

Flere tusen tips fra publikum

I 2015 mottok Nav mer enn 2500 tips fra publikum som gir beskjed om mistenkt trygdesvindel.

– Av disse blir en andel henlagt. Av de de vi går videre med gjelder noen saker mindre feilutbetalinger, mens andre er så alvorlige at vi må anmelde dem til politiet. I 2015 anmeldte vi 80 personer for til sammen 23 millioner kroner etter tips fra publikum, sier Lindahl.

* TV2 har gått gjennom tingrettsdommene som gjelder NAV-svindel. Vi tar forbehold om at noen kan være anket til lagmannsretten.
Gi gjerne tilbakemelding: asle.bentzen@tv2.no