– Vi må tørre å  tro at det er voksne som gjør slike ting med barna

Statsråd Solveig Horne er svært bekymret for at overgrep ofte pågår i mange år før informasjonen når politiet.

– Det berører meg, både som politiker og ikke minst som mor, å få denne informasjonen her, sa statsråd Solveig Horne (Frp) til de Kripos-ansatte som mandag ettermiddag presenterte en ny rapport om overgrep mot barn.

Kripos har studert 107 dommer som gjelder seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Dommene gjelder totalt 132 fornærmede barn, og over 60 % har opplevd alvorlige overgrep, som innebærer penetrering.

Skjer hver dag

I 20 % av sakene har overgrepene pågått i mer enn tre år før etterforskning blir satt i gang. Barn mellom 10 og 14 år forteller det gjerne til en venn og ikke til foreldrene, men vennene forteller det heller ikke videre.

– Vi må tørre å tro at det er voksne som gjør slike ting med barna. Det er ofte veldig uforståelig for oss, men det skjer hver dag, og vi må tørre å se det, sier Solveig Horne til TV 2.

Den nye Kripos-kampanjen retter seg spesielt mot barn mellom 10 og 14 år. Under hashtag #ikkehemmelig skal politiet de neste ukene sette et ekstra fokus på at overgrep mot barn skjer og hvordan man skal forholde seg hvis man er utsatt for det, eller hvis man får vite at en man kjenner er blitt utsatt for overgrep.

Kripos-sjef Ketil Haukaas. Foto: Anja Lohne Holm
Kripos-sjef Ketil Haukaas. Foto: Anja Lohne Holm

– Mange av overgriperne er unge, der de første overgrepene startet da gjerningspersonen var mellom 15 og 24 år. Blant de 107 var det kun en kvinne, sier John-Filip Strandmoen ved seksjon for startegisk analyse. Han er utdannet både politi og psykolog.

Filmer overgrepene

I arbeidet med rapporten fant Kripos at overgrepene var svært alvorlige. 67% er penetrert analt eller vaginalt. 12 % av overgrepene er filmet og fotografert.

– Mange barna utsettes for overgrep over et langt tidsrom. Mange unge som får vite at en venn er utsatt for overgrep, forteller ikke dette videre. Og dette er bare et konservativt estimat, sier Strandmoen.

– Det er bekymringsfullt at det tar så lang tid før barn forteller om overgrepene. Der har vi en stor utfordring, både i regjeringen, og foreldrene må snakke om overgrep med barna sine.

Hun peker også på at kunnskapen må opp i barnehage, skole og blant helsepersonell.

– Det er viktig å vite hva du skal gjøre når du ikke får de svarene du vil ha fra barnet. Helsepersonell skal lære om vold og overgrep i utdannelsen, men det er mange voksne som ikke vet hva de skal gjøre hvis de får et ubehagelig svar, sier Horne til TV 2.

Sakker akterut

Hun lover nå å intensivere arbeidet mot overgrep, og sier at regjeringen snart vil komme med en opptrappingsplan for hvordan Norge skal bli bedre på dette feltet. Det er velkomment hos Kripos.

– Norge har sakket akterut, for 10-15 år siden var vi et foregangsland i etterforskning av overgrep, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas.

Han håper kampanjen vil bidra til at flere tør fortelle om overgrepene, og ønsker spesielt at barn mellom 10 og 14 år får med seg filmene de legger ut de neste ukene.

– Et viktig budskap til denne gruppen, men også til voksne som får vite om overgrep, er at slike hemmeligheter ikke skal holdes, sier Haukaas.