NY KRIPOSRAPPORT:

Barna  forteller først om overgrepene til venner

En ny Kriposrapport viser at barn kan bruke svært lang tid på å fortelle om overgrep. Barn over 10 år forteller det først til en venn eller venninne.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kripos har studert 107 dommer som gjelder seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Dommene gjelder totalt 132 fornærmede barn.

Dette er saker hvor barna har fortalt om overgrepet, men for mange har det tatt lang tid å åpne seg. Mange forteller aldri om det de er utsatt for. I en av fem dommer Kripos har sett på, har overgrepene vart i mer enn tre år.

– Rapporten er et initiativ fra Kripos. Vi ønsket å lære mer og få opp kunnskapen om dette feltet, og identifisere fellestrekk som gjør at vi kan ta tak i sakene på nye måter, sier pressesjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen, til TV 2.

Tør ikke si fra

Trusler eller vold fra overgriperen gjør ofte at barnet ikke tør fortelle noe. Samtidig er barna preget av skyld og skam over det de er utsatt for.

– En stor andel av barna har vært utsatt for de mest alvorlige krenkelsene, som penetrering. I 12 % av sakene er overgrepet filmet eller fotografert, skriver Kripos i rapporten.

Rapporten viser også at barna er redde for å si fra fordi de frykter hva som vil skje med overgriperen.

I 20 % av forholdene ble barnet utsatt for overgrep i en periode på mer enn tre år.

Snakker med en nær venn

Barna som ble utsatt for overgrep i 5-9 års-alderen, forteller først og fremst om overgrepet til foreldrene sine. De som er mellom 10 og 14 år forteller i større grad om overgrepet til en venn eller venninne.

Svært få saker ble avdekket av politiet eller av andre offentlige instanser.

Ida Dahl Nilssen, pressesjef i Kripos. FOTO: POLITIET
Ida Dahl Nilssen, pressesjef i Kripos. FOTO: POLITIET

– I mange av sakene der den fornærmede selv fortalte om overgrep gikk ikke informasjonen videre før etter noe tid, eller den gikk via mange ledd, skriver Kripos i rapporten.

Unge overgripere skiller seg ut som den største aldersgruppen. Over halvparten av de domfelte var mellom 15 og 24 år da overgrepene startet.

Fra 29. august til 9. september vil Kripos gjennom ulike poster og filmer på sosiale medier be barn om å fortelle om seksuelle overgrep de eller vennene deres utsettes for. Overskriften for kampanjen er «Ikke alle hemmeligheter skal holdes», og på sosiale medier brukes #ikkehemmelig.

KRIPOS-KAMPANJE: Kripos er bekymret for at barn ikke tør fortelle om overgrep, og at venner som får høre om det, heller ikke forteller det videre. FOTO: POLITIET
KRIPOS-KAMPANJE: Kripos er bekymret for at barn ikke tør fortelle om overgrep, og at venner som får høre om det, heller ikke forteller det videre. FOTO: POLITIET

– Gjennom kampanjen ønsker vi å nå en målgruppe vi sjeldent snakker til. Vi ønsker spesielt å nå ut til de mellom 10-14 år. De forteller gjerne om overgrepet til en venninne, og det går ikke videre før etter svært lang tid, sier Dahl Nilssen til TV 2.

Gjennom filmene vil Kripos forsøke å forklare hvem barna kan si det til, hva et overgrep er, om nettovergrep og om hva som skjer på barnehuset.

– Målet er at barn, og også voksne, skal lære mer om hva som skjer når man tør snakke, sier Dahl Nilssen.

Den første av filmene kan du se øverst i artikkelen.