Tidenes klappjakt på norske barneovergripere

Norsk politi kjører nå tidenes jakt på seksualforbrytere. Bestilling av voldtekter av barn direkteoverført via internett er siste fenomen.

Aldri har norsk politi etterforsket flere seksuelle overgrep mot barn enn hittil i år.

Noen av landets mest dedikerte eksperter treffer vi hos Kripos.

Millioner filer i barnesex-sak

Denne regntunge ettermiddagen sitter tre godt voksne etterforskere med blikket konsentrert mot store PC-skjermer. De sitter i noe som minner om en slags kommandosentral proppfullt av PC'er og teknisk utstyr.

Et par av de som jobber her er kommet fra andre politidistrikt for å jobbe med én spesiell sak. Bilder og videoer kategoriseres. Det jaktes på detaljer som kan føre politiet til barn som misbrukes. Bevis som skal brukes i rettssaker mot pedofile forbrytere loggføres nøye

Rekordmange anmeldelser

– Det har vært en økning i antall overgrep mot barn de siste årene og en av mange årsaker er at det nå er en lavere terskel for å anmelde den her type saker, forklarer Laila Søndrol, som leder Seksjon for seksualforbrytelser ved Kripos.

Siden 2013 har seksuelle overgrep mot barn økt kraftig i Norge. De fire første månedene i 2016 er det registrert en 217 anmeldelser gjelder voldtekt av barn under 14 år. En oppgang fra 139 tilfeller i samme periode i 2013.

Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år har også steget dramatisk. Hele 577 anmeldelser i løpet av årets første fire måneder, mot 239 i 2013.

– Vi blir paralysert

Tre etterforskere jobber seg igjennom tungt materiale. Bildene og filmene vi ser er så groteske at vi må snu oss bort. Også vi journalister og fotografer som er vant til å se mye, blir paralysert av innholdet som vises på skjermene: Spebarn og barn tvunget til å utføre de groveste seksuelle handlingene en kan se for seg.

Det positive oppe i en slik alvorlig situasjon for mange, er at det nå havner flere saker på bordet til etterforskere.

– Det er mer åpenhet i samfunnet og det er ikke så tabubelagt som det var tidligere å anmelde saker, forklarer Søndrol til TV 2.

Voldtekt av barn og distribusjon av overgrepsmateriale er så omfattende at norsk politi ikke makter å rekke over alt.

Sprenger kapasiteten i Bergen

I Bergen har politiet jobbet på spreng den siste tiden. Resultatet er at man har oppklart 64 saker saker første halvår 2016, betydelig flere enn i hele 2015.

– Det sier mye om utviklingen, påpeker Gunnar Fløystad, påtaleleder i Vest politidistrikt.

Han har aldri opplevd lignende i sin karriere.

– Jeg kan ikke erindre at det innenfor dette saksfeltet her har vært så mange, og så utfordrende saker, sier Fløystad.

Den lille jenten i pen rød kjole

– Jeg ser en sak som noen har lagt på pulten, et bilde av en skjønn jente som danser og har på seg en fin kjole, på neste bildet blir hun voldtatt ...

Dette forteller en litt opprørt Jannike Bremar Johannessen til TV 2. Hun leder Bergenspolitiets arbeid i kampen mot barnesex og legger ikke skjul på noe når hun beskriver hvordan norske barn og utenlandske misbrukes.

Det siste er at nordmenn bestiller overgrep på nettet og følger disse direkte fra sin egen PC hjemme i Norge.

– Det er voldtekter av babyer, fullstendig gjennomførte voldtekter. Det er vondt å se på og forholde seg til, understreker Bremar Johannessen til TV 2.

I Bergen har det vært etterforsket rekordmange overgrepssaker den siste tiden. Flere av disse omfatter personer som jobber i noen av byens barnehager.

Bare i Bergen, akkurat nå er det ca. 126 fornærmede barn som venter på at politiet skal etterforske sakene ferdig.

– Dette er krevende saker å etterforske og det er ikke alltid det er mulig å oppklare sakene. Vi har hatt en stor økning på relativt kort tid og det stiller oss på kort og godt store utfordringer ressursmessig også, presiserer Fløystad.

– Jeg tror økning i antall anmelder og saker blant annet skyldes en god innsats fra kommunen gjennom helsesøstre, skoler og barnehager over flere år, de er blitt flinkere å snakke med barn, forklarer Bremer Johannessen.

– Overgriperne toner ned egen rolle

Hvorfor mange saker den siste tiden har vært knyttet til ulike barnehager i Bergen har hun ingen formening om. men hun uttrykker at det er synd at man rask får et negativt fokus i forhold til menn som jobber i barnehager.

– Det er mange flotte menn som gjør en solid jobb. Barn har behov for kontakt med voksne menn og et skal være naturlig, sier hun.

– Hva sier overgriperne når dere konfronterer dem?

– De har en evne til å tone ned sin egen rolle, kanskje en slags forsvarsmekanisme for det er nok vanskelig å ta inn over seg at de bruker så mye tid og blir opphisset av dette.

– Hvordan oppstår ofte en sak?

– De fleste saker starter med at barn kommer med en uttalelser til foreldre, besteforeldre og veldig ofte er det i forbindelse med samtaler fanget opp i barnehage eller på skoler.

– Det viktigste når vi jobber med disse sakene er å velge ut og prioritere de sakene hvor det pågår overgrep mot barn slik at vi kan få stanset et og få tatt barn ut av overgrepssituasjonen, sier Laila Søndrol, som leder seksjon for seksualforbrytelser ved Kripos.